CLUBUL MELOMANILOR

  [Blog Clubul Melomanilor]

siglamelo

Asociaţie cu personalitate juridică fondată 18 noiembrie 2002, Craiova

Membrii fondatori:
prof. Maria Barbărasă,
ec. Gheorghe Daniliuc,
prof. Gheorghe Fabian (director fondator),
prof. Georgeta Furtună, ing. Mihai Raduţoiu,
pianist Mihai Ungureanu

Clubul Melomanilor are ca scop cultivarea interesului, gustului estetic pentru muzica de calitate, cu adresabilitate tuturor grupelor de vârstă.

    Obiectivele asociaţiei sunt:

  • mediatizarea şi punerea în valoare a compozitorilor autohtoni, clasici şi contemporani,
  • reconsiderarea valorică a muzicii vechi, româneşti şi universale,
  • orientarea educaţională a tinerilor spre valorile perene ale muzicii,
  • cercetarea tezaurului muzical regional,
  • încurajarea tinerelor talente,
  • organizarea de colocvii, întâlniri cu personalităţi marcante ale vieţii muzicale oltene etc.


Calitatea de Membru al asociaţiei o poate dobândi orice persoană fizică interesată de arta muzicii clasice şi care împărtăşeşte ideile “Clubului Melomanilor”.

Relaţii la telefoanele: 0251-532.267 (Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”)