BIBLIONET

[Programul Biblionet]      [Centrul de formare]      [Serviciul CIP]     

PROGRAMUL BIBLIONET

“Biblionet – lumea în biblioteca mea” este un program derulat pe o perioadă de cinci ani, care le facilitează românilor accesul gratuit la informaţie, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România.
Prin cursurile de formare şi tehnologia furnizată, „Biblionet” ajută bibliotecile să asigure servicii în comunităţile locale sub forma unui parteneriat între International Research & Exchanges Board (IREX), Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), autorităţile locale şi naţionale şi bibliotecile din ţară. Pentru a-şi atinge acest obiectiv, „Biblionet” se concentrează pe patru componente principale ale programului: facilitarea accesului public la informaţie (prin înfiinţarea unei reţele de biblioteci cu calculatoare conectate la Internet cu acces public); pregătirea bibliotecarilor din bibliotecile publice (prin furnizarea de servicii şi cursuri de formare în utilizarea calculatorului); promovarea valorilor bibliotecilor pentru comunităţi (prin parteneriat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice şi asistenţă oferită bibliotecarilor în dezvoltarea şi organizarea de conţinut local, în beneficiul tuturor utilizatorilor bibliotecii); asigurarea sprijinului guvernamental (prin implicarea administraţiei în vederea adaptării politicilor publice). Site-ul Programului Biblionet: www.biblionet.ro

CENTRUL DE FORMARE

Centrul de formare în tehnologia informaţională şi administrarea bibliotecii a fost dotat în cadrul Programului Biblionet cu 11 laptop-uri, videoproiector, printer, scanner, router wireless şi funcţionează în sala “Nicolae Romanescu” a Bibiotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”. Doi bibliotecari de la Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman” au fost selectaţi şi instruiţi în cadrul Programului “Biblionet” pentru a susţine cursuri de tehnologia informaţională şi administrarea bibliotecii pentru colegii lor din judeţ.

10 iunie 2010: Inaugurarea Centrului de formare în tehnologia informaţională şi administrarea bibliotecii
În data de 10 iunie 2010 a avut loc inaugurarea Centrului de formare în tehnologia informaţională şi administrarea bibliotecii. La eveniment au participat Anca Poroineanu, reprezentant IREX, Lucian Dindirică – director al Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”, Cristinel Iovan – vicepreşedinte Consiliului Judeţean Dolj, primari ai localităţilor din judeţul Dolj, bibliotecari din localităţile selectate în programul Biblionet, precum şi reprezentanţi ai mass-medie locale.

Centrul de formare în tehnologia informaţională şi administrarea bibliotecii pregătit pentru primirea cursanţilor

În cadrul Centrului de formare au fost organizate cursuri pentru formarea unui număr de 30 de bibliotecari din bibliotecile publice ale judeţului Dolj: Filiaşi, Segarcea, Băileşti, Dăbuleni, Bechet, Gighera, Perişor, Gherceşti, Leu, Urzicuţa, Melineşti, Goicea, Giurgiţa, Bucovăţ, Maglavit, Călăraşi, Celaru, Braloştiţa, Cerăt, Pleniţa, precum şi Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”.

SERVICIUL CIP – CALCULATOARE CU INTERNET PENTRU PUBLIC

Un nou tip de serviciu pentru public a luat fiinţă la Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”: CIP – Calculatoare cu Internet pentru Public. Disponibil graţie derulării în cadrul instituţiei – ca şi în alte 20 de biblioteci municipale, orăşeneşti şi comunale din Dolj – a Programului „Biblionet – lumea în biblioteca mea”, acesta este oferit gratuit craiovenilor de orice vârstă, utilizatori sau nu ai celorlalte servicii ale Bibliotecii Judeţene. Ei au la dispoziţie, în Sala de lectură nr. 2, zece calculatoare conectate la Internet, plus softul necesar şi aparatura adiacentă: imprimantă, scanner, videoproiector şi ecran de proiecţie, valoarea totală a aparaturii fiind de peste 17.000 de dolari.

16 septembrie 2010: Inaugurarea Serviciului CIP la Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”
În data de 16 septembrie 2010 a avut loc deschiderea oficială a Serviciului CIP: “Calculatoare cu Internet pentru Public”. La deschiderea oficială a CIP au luat parte Scott Andersen – director adjunct al Programului „Biblionet”, Anamaria Gavril – reprezentant IREX România, instituţie parteneră în proiect, Alina Vanţu – coordonator regional de program, Daniela Tarniţă – preşedintele Comisiei de Cultură a Consiliului Judeţean Dolj, Lucian Dindirică – directorul Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristria Aman”, Nicoleta Traşcă – coordonatorul local al Programului “Biblionet”, reprezentanţi ai mass-mediei locale, reprezentanţi ai utilizatorilor bibliotecii şi alte persoane interesate de noul serviciu oferit de bibliotecă.
Cu acest prilej, Scott Andersen a povestit cum a luat fiinţă Programul Biblionet, care astăzi este implementat cu succes de numeroase ţări: «La început, Bill şi Melinda Gates au creat o organizaţie filantropică, în Seatle, devenită astăzi cea mai mare de acest fel din lume. Iniţial, a început să doneze computere în zonele sărace ale Statelor Unite, la bibliotecile mici din mediul rural. La un moment dat, preşedintele statului Chile a vizitat fundaţia şi a propus ca programul să fie implementat şi în acest stat. El poartă denumirea de Global Libraries şi se desfăşoară în zece ţări, în prezent România fiind marea lui vedetă…».
Scott Andersen a mai precizat că dintre cele aproximativ 3.000 de biblioteci publice din România circa 2.000 vor fi modernizate cu computere şi software prin intermediul Programului „Biblionet”. «Suntem conştienţi că, în urma crizei economice mondiale, România a fost afectată, cu tot cu biblioteci şi bibliotecari, prin tăierea de fonduri şi reducerea salariilor… 21 dintre acestea sunt din Dolj, către ele îndreptându-se până acum aparatură în valoare de 143.000 de dolari, la care se adaugă aproximativ 13.000 de dolari investiţi pentru instruirea bibliotecarilor.» De altfel, reprezentantul IREX România Anamaria Gavril a precizat că «Doljul este unul dintre cele mai active judeţe din România în cadrul Programului „Biblionet”».