Informații publice


CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ LA NIVELUL INSTITUȚIEI
[Contract colectiv]


ORGANIGRAMA BIBLIOTECII JUDEȚENE ”ALEXANDRU ȘI ARISTIA AMAN”
[Organigrama]


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL BIBLIOTECII JUDEȚENE ”ALEXANDRU ȘI ARISTIA AMAN”
[Regulament de Organizare si Functionare]


CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ”ALEXANDRU ȘI ARISTIA AMAN”
[Codul de etică]


DECLARATII DE AVERE
[Declaratii de avere]


TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE
[Transparența veniturilor salariale valabile la data de 30.09.2019]


BUGETUL PE ANUL 2019
[Bugetul]


PLANUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2019
[Plan achizitii]


Protecția Datelor Personale
[Protecția Datelor Personale]


Strategia Naționala Anticorupție
[Strategia Națională Anticorupție]


REGULAMENTE
[Regulamente]