PREZENTARE

SERVICIUL COMUNICAREA COLECŢIILOR. RELAŢII CU PUBLICUL
   [Împrumut pentru Adulţi]  [Împrumut pentru Copii şi Tineret]  [Filiale bibliotecii]

SERVICIUL DEPOZIT GENERAL ŞI SĂLI DE LECTURĂ
    [Depozit general]  [Săli de lectură] [Mediatecă/American Corner] [Periodice]  

SERVICIUL DEZVOLTAREA, EVIDENŢA ŞI PRELUCRAREA COLECŢIILOR
   [Dezvoltare, Evidență și Prelucrare]  [Asistenţă Metodică şi Pregătire Profesională]  [Colecţii Speciale]
COMPARTIMENTUL “BIBLIOTECA ACAD. DAN BERINDEI – CENTRUL DE CERCETARE-DOCUMENTARE”
   [Biblioteca Academician Dan Berindei - Centrul de Cercetare-Documentare] 


SERVICIUL COMUNICAREA COLECŢIILOR. RELAŢII CU PUBLICUL


SECŢIA DE ÎMPRUMUT PENTRU ADULŢI [Top]

În clădirea Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman” cu intrarea din str. C.S. Nicolăescu-Plopşor, la etajul I, se află Secţia de Împrumut la domiciliu pentru Adulţi, care pune la dispoziţia cititorilor peste 120 000 de volume din toate domeniile.

Secţia are două săli unde cărţile sunt aşezate în sistemul accesului liber la raft.

Sala destinată colecţiilor de beletristică pune la dispoziţia cititorilor atât cărţi pentru satisfacerea cererilor de lectură ale elevilor şi studenţilor (cuprinzând cărţi în limba română şi în limbi străine din bibliografia şcolară) cât şi cărţi pentru lectura de loisir, fondul de carte fiind îmbogăţit în permanenţă cu ultimele apariţii, în funcţie şi de cererile utilizatorilor.

Sala destinată cărţilor de specialitate pune la dispoziţia cititorilor cărţi din toate domeniile, necesare elevilor, studenţilor şi celor care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele dintr-un anumit domeniu.

Secţia de împrumut la domiciliu pentru adulţi oferă informaţii privind colecţiile bibliotecii atât prin catalogul electronic cât şi prin cele trei cataloage aflate în secţie: alfabetic, sistematic şi pe titluri. Tot fondul de carte se află în baza de date a bibliotecii, care poate fi consultata atat la sediul bibliotecii cat şi on-line.

Bibliotecarii secţiei se implică direct în satisfacerea cererilor de lectură ale utilizatorilor, avându-se în vedere faptul că cititorii, elevi şi studenţi, majoritatea vin cu tema propusă, dar nu au o bibliografie stabilită de profesorii coordonatori.

În secţie se fac periodic sondaje de opinie şi se întocmesc liste cu cărţile solicitate, apoi se trimit spre serviciul de achiziţii a publicaţiilor pentru a răspunde cât mai repede cererilor de lectură ale cititorilor.


SERVICIUL COMUNICAREA COLECŢIILOR. RELAŢII CU PUBLICUL


SECŢIA DE ÎMPRUMUT PENTRU COPII ŞI TINERET [Top]
 • deţine peste 61.000 de volume organizate după sistemul accesului liber la raft;
 • are propriile cataloage pentru informarea utilizatorilor (alfabetic, pe titluri, colecţii, noutăţi şi electronic;
 • periodic organizează concursuri de creaţie literară ;
 • la “Galeria de artă” organizează bilunar expoziţii personale sau de grup ale copiilor din Craiova şi judeţul Dolj;
 • coordonează activitatile organizate in cadrul Ludotecii.


SERVICIUL COMUNICAREA COLECŢIILOR. RELAŢII CU PUBLICUL


FILIALELE BIBLIOTECII [Top]

Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman” are organizate 4 filiale, pentru a veni în sprijinul utilizatorilor din cele mai mari cartiere craiovene, conform cerinţelor de informare, lectură şi studiu.

Colecţiile filialelor sunt alcătuite din fond de carte enciclopedic, destinat împrumutului la domiciliu, încercându-se în acest fel, satisfacerea dorinţelor de lectură şi informare de la vârsta copilăriei şi adolescenţei, până la vârsta a treia. Colecţiile filialelor sunt puse la dispoziţia utilizatorilor în sistemul accesului liber la raft. Filialele bibliotecii oferă cărţi din bibliografia şcolară, lucrări de referinţă, cărţi pentru copii, beletristică, publicaţii adresate tuturor categoriilor socio-profesionale din cartierele craiovene.

Pentru o mai bună orientare a utilizatorilor bibliotecii, toate cele patru filiale sunt conectate la Internet, având permanent legătura cu baza de date constituită la nivelul Bibliotecii Judeţene Aman.

Filiala nr. 1: Cartier Brazda lui Novac, Bloc G8, parter;
Filiala nr. 2: Cartier Craioviţa Nouă, Complex Orizont, parter;
Filiala nr. 3: Cartier Valea Roşie, Bloc 52, sc. 1, ap. 1;
Filiala nr. 4: Cartier Rovine, Bloc E21, sc. 2, ap. 1.

Filiala nr. 1: Brazda lui Novac


SERVICIUL DEPOZIT GENERAL ŞI SĂLI DE LECTURĂ


DEPOZITUL GENERAL [Top]

Depozitul General are o suprafaţă de 425 m2 şi este structurat astfel:

 • un birou de înscriere al utilizatorilor;
 • o sală a cataloagelor (tradiţionale şi electronice);
 • 5 mari încăperi în care cartea este organizată în 5 formate.

Depozitul General deţine:

 • un fond de publicaţii curente de peste 195 000 volume,
 • un fond tradiţional de 25 608 volume, organizat pe 4 formate;
 • cartea de patrimoniu existentă în colecţiile bibliotecii Aman.

Cele peste 220.000 volume aflate în gestiunea Depozitului General sunt oferite spre consultare în cele 3 săli de lectură.
Media lunară a celor care beneficiază de serviciile oferite de Depozitul General şi Sala de lectură este de aproximativ 4000 de utilizatori, care consultă aproximativ 17.000 documente de bibliotecă.
Utilizatorii serviciilor oferite de Depozitul General au la dispoziţie, spre o mai rapidă informare, pe lângă cataloagele tradiţionale (tematic şi alfabetic) şi catalogul electronic, care poate fi consultat atât intranet, din reţeaua bibliotecii, cât şi on-line.


SERVICIUL DEPOZIT GENERAL ŞI SĂLI DE LECTURĂ


SĂLILE DE LECTURĂ [Top]

Cele trei săli de lectură din clădirea “Aman” au o capacitate de 110 locuri, cititorii având posibilitatea de a consulta cele peste 226.000 de volume care consituie colecţiile de bază ale bibliotecii.

Sala 1: oferă spre consultare o colecţie reprezentativă de periodice româneşti, olteneşti şi străine, având peste 230 de abonamente la ziare şi reviste din cele mai diverse domenii.

Sala 2: pune la dispoziţia celor interesaţi un bogat fond de referinţă: enciclopedii, dicţionare, atlase, lexicoane în limba română şi în limbi străine, precum și calculatoare pentru public cu conexiune la Internet.

Sala 3: se consultă colecţiile speciale şi se desfăşoară activităţile culturale organizate de bibliotecă.

Se acordă permanent asistenţă pentru obţinerea informaţiilor despre documentele aflate în colecţiile bibliotecii, prin baza de date accesibilă pe calculator şi cataloagele tradiţionale (alfabetic şi sistematic).


SERVICIUL DEPOZIT GENERAL ŞI SĂLI DE LECTURĂ


MEDIATECA/AMERICAN CORNER [Top]

Secţia dispune de peste 12.000 de documente grafice şi audio-video: partituri muzicale, discuri, diapozitive, casete audio, casete video, compact discuri şi CD-ROM-uri. Dispune de 10 locuri cu aparatură pentru audiţii individuale şi video-player pentru vizualizări colective.
Organizează audiţii individuale şi colective. Împrumută la domiciliu partituri, discuri şi casete audio.
Deţine lucrări muzicale aparţinând tuturor genurilor de muzică românească şi străină: simfonică, operă, operată, balet, uşoară, pop, rock, techno, dance, electronică, jazz, populară etc.

Pe data de 5 aprilie 2006 a avut loc inaugurarea “American Corner” la Craiova, care este găzduit de Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”.
Programul American Corner care se desfăşoară în România are ca scop promovarea cooperării între Statele Unite ale Americii şi România prin furnizarea de informaţii din diferite domenii despre Statele Unite, ceea ce va determina dezvoltarea comunicării şi schimburilor între cele două ţări. Centrul “American Corner” Craiova, un parteneriat între Ambasada Statelor Unite la Bucureşti şi Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman” Craiova cu sprijinul Consiliului Judeţean Dolj, este în primul rând un centru care furnizează informaţii privind realităţile americane, un spaţiu de contact între cultura americană şi cea românească, precum şi o platformă de acces pentru programele asociate.

“American Corner” Craiova programe şi activităţi:

 • Conferinţe despre diferitele aspecte şi probleme ale culturii americane, cum ar fi momentele majore din istoria, muzica, sportul, oraşele, obiceiurile şi datinile, educaţia din Statele Unite, oferite de oaspeţi conferenţiari americani, bursieri ai Programelor Fullbright;
 • Conferinţe despre problemele globale, cum ar fi toleranţa, HIV/AIDS, traficul de persoane, problemele mediului înonjurător, participarea la democraţie, problematica femeilor, oferite de bursieri Fullbright români şi americani, de reprezentanţi ai ONG-urilor, ziarişti sau reprezentanţi ai puterii locale;
 • Vizionări de filme artistice şi documentare, urmate de discuţii cu participarea bursierilor Fullbright, voluntarilor Corpului Păcii;
 • Literatură: lecturi şi comentarii după anumite opere sau autori americani;
 • Dezbateri publice după subiecte din literatura americană;
 • Ateliere pe diferite probleme de interes, cum ar fi: Ziua Pământului, Ziua Drepturilor Omului, Halloween etc.;
 • Programe pentru copii;
 • Informări pentru cei care vor să studieze în S.U.A.

Centrul “American Corner” oferă colecţii de materiale cu subiecte care acoperă viaţa culturală, stilul de viaţă şi valorile din Statele Unite ale Americii, privite din perspectiva istorică, şi ca parte importantă a societăţii americane contemporane.

Colecţiile Centrului “American Corner”:

Informaţii generale din Statele Unite despre cultura şi societatea americană:

 • Istorie americană
 • Biografii
 • Geografie americană
 • Guvernare americană
 • Ştiinţe politice
 • Societatea contemporană americană
 • Diversitatea culturală
 • Jurnalism
 • Artă americană
 • Artişti consacraţi
 • Probleme despre sănătate
 • Mediu înconjurător
 • Non-fiction
 • Prezentări de cărţi
 • Informaţii despre afaceri

Informaţii despre sistemul educaţional şi oportunităţile de studiu în S.U.A.:

 • Publicaţii despre cum poţi studia în S.U.A.
 • Informaţii educative
 • Engleza ca a doua limbă, pentru elevi şi profesori

Colectii:

 • Colecţia de carti a literaturii clasice americane în ediţii autorizate, exacte şi integrale.
 • Colectia de cărţi despre S.U.A. (istorie, vacanţe, biografii, ştiinţă, mediu înconjurător, ficţiune şi sporturi) pentru tinerii cititori.
 • Colecţia de filme documentare despre trăsăturile poporului american, mişcările şi evenimentele care au schimbat faţa Americii şi a lumii.


SERVICIUL DEPOZIT GENERAL ŞI SĂLI DE LECTURĂ


PERIODICE [Top]

Secţia de PERIODICE a Bibliotecii Judeţene „Alexandru și Aristia Aman” Dolj a fost înfiinţată prin separarea colecţiilor de ziare şi reviste existente la Sala de lectură de restul fondului documentar, în scopul fluidizării procesului de lectură, într-un spaţiu care cuprinde două săli de lectură şi două depozite.
Secţia PERIODICE are abonamente la principalele periodice locale și naționale, la reviste de cultură româneşti, la reviste de specialitate, la „Monitorul Oficial” – partea I (suport tradițional și suport electronic), partea a III-a și a IV-a (suport electronic), precum şi la publicaţii în limbi străine, ca „Paris Match”, „Time”.
Publicaţiile secţiei sunt din diverse domenii de larg interes: cultură, economie și administrarea afacerilor, drept, sociologie, medicină, agricultură, istorie, georgrafie, divertisment etc.

Sala de periodice
Are o capacitate de 14 locuri, oferind utilizatorilor posibilitatea de a consulta publicaţii periodice curente și cărţi din colecţiile de referință ale bibliotecii.
Colecţiile de publicaţii periodice cuprind peste 4.000 titluri de reviste şi ziare, atât româneşti cât şi străine, din diverse domenii de activitate, apărute din anul 1946 și până în prezent. Acestea sunt constituite în peste 60.000 unităţi de bibliotecă.
Colecţiile cresc în fiecare an atât prin adăugarea la diferitele titluri a numerelor din anul care s-a scurs, cât și prin apariţia de titluri nou achiziţionate sau primite prin donaţie.
Catalogul electronic constituie un mijloc facil de găsire a informaţiilor referitoare la colecţiile de publicaţii periodice deţinute de bibliotecă, colecții ce pot fi consultate numai în sala de lectură.


Sala de legislație și Internet
Sala de legislație și INTERNET are o capacitate de 15 locuri, punând la dispoziţia utilizatorilor legi, decrete, hotărâri și alte acte normative, emise atât de Guvernul României, cât și de alte organisme abilitate.
Oferă posibilitatea accesării bazelor de date: LEGIS, MONITORUL OFICIAL şi JSTOR, prin intermediul celor 2 calculatoare puse la dispoziţia utilizatorilor.
LEGIS-ul permite acces rapid şi uşor la întreaga legislaţie a României şi a Uniunii Europene, oferind multiple modalităţi de căutare a informaţiei dorite ţinând cont de intervalul de apariţie, tipul actului normativ, expresie, emitent, tematică etc. Oferă avantajul de a consulta actele normative în formă actualizată cu toate modificările intervenite (abrogări, republicări, completări, modificări).
MONITORUL OFICIAL constituie cea mai complexă bibliotecă virtuală legislativă on line, reprezentând formatul electronic al Monitorului Oficial pe suport tradiţional (ambele putând fi consultate la Sala de legislație și INTERNET). Primul număr în forma tradițională, pe suport de hârtie a apărut, în baza Regulamentului organic, pe 8/20 decembrie 1832, sub redactarea lui I.H. Rădulescu. Foaia oficială a statului român este martora evoluției acestuia – un adevărat breviar al principalelor evenimente istorice, politice și culturale care au dus la apariția și dezvoltarea României moderne.
JSTOR este o arhivă digitală cuprinzând mai mult de o mie de reviste academice şi peste un milion de imagini, scrisori şi alte surse, fiind una dintre cele mai de încredere surse de informare cu conţinut academic. Accesul la JSTOR este permis numai din reţeaua de calculatoare a bibliotecii.
Informaţiile provenite din accesare bazelor de date pot fi oferite utilizatorilor şi pe suport tradiţional, prin imprimare.
Această sală dispune de un număr de 9 calculatoare cu Internet pentru public (CIP) ce oferă accesul gratuit la informaţie, prin implementarea programului “BIBLIONET – LUMEA ÎN BIBLIOTECA MEA”.
Aici utilizatorii pot regăsi informaţia dorită atât pe suport clasic (hârtie) cât şi pe suport electronic, putând astfel să-şi lărgească orizontul cunoaşterii şi al cercetării.
Beneficiarii serviciilor de bibliotecă îşi pot consulta mesajele e-mail sau pot efectua activităţi de copiere informaţii pe stick, cd, dvd, procesare text, accesare site-uri.
La cerere se pot efectua copii xerox din colecţii sau listări la imprimantă din baza de date LEGIS.


SERVICIUL DEZVOLTAREA, EVIDENŢA ŞI PRELUCRAREA COLECŢIILOR


COMPARTIMENTUL DEZVOLTAREA, EVIDENŢA ŞI PRELUCRAREA COLECŢIILOR [Top]
 • completează colecţiile bibliotecii prin achiziţii curente şi retrospective, donaţii, depozit legal pentru publicaţiile editurilor şi tipografiilor craiovene, schimb interbibliotecar;
 • asigură evidenţa tuturor documentelor intrate în bibliotecă;
 • efectuează descrierea bibliografică şi clasificarea documentelor şi le introduce în baza de date informatizată;
 • organizează, întreţine şi actualizează cataloagele bibliotecii;
 • compartimentul pune la dispoziţia cititorilor instrumentele proprii de informare:
  • catalogul alfabetic şi sistematic general – sala de lectură;
  • catalogul alfabetic şi sistematic general – secţia împrumut pentru adulţi;
  • catalogul alfabetic, pe titluri şi colecţii – secţia de împrumut pentru copii;
  • catalogul de noutăţi (tematic) – sala de lectură şi împrumut pentru adulţi;
  • cataloage tematice;
  • catalogul electronic.


SERVICIUL DEZVOLTAREA, EVIDENŢA ŞI PRELUCRAREA COLECŢIILOR


COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ METODICĂ ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ [Top]
   Aria de activitate:
 • 94 biblioteci comunale;
 • 2 biblioteci municipale;
 • 2 biblioteci orăşeneşti.

Asigură asistenţă de specialitate bibliotecilor publice din judeţ:

 • consultaţii biblioteconomice;
 • sprijin pentru completarea colecţiilor;
 • întâlniri de lucru cu bibliotecarii din judeţ la sediul Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”;
 • întâlniri de lucru cu bibliotecarii în cele 10 centre pilot existente în judeţ ;
 • elaborează tematica şi bibliografia pentru concursurile de ocupare a posturilor de bibliotecar în judeţul Dolj şi participă la toate aceste concursuri;
 • asigură o permanentă înnoire a cunoştinţelor de specialitate prin cursuri de pregătire profesională, atât pe plan local, cât şi la nivel naţional, cursuri coordonate şi avizate de Ministerul Culturii şi Cultelor.


SERVICIUL DEZVOLTAREA, EVIDENŢA ŞI PRELUCRAREA COLECŢIILOR


COLECŢII SPECIALE [Top]

Biroul Colecţii Speciale al Bibliotecii Judeţene “Alexandru și Aristia Aman” a fost înfiinţat în anul 2010 din dorința de a tezauriza pentru generaţiile viitoare documentele reprezentative pentru fiecare epocă a evoluţiei culturale, spirituale, umane.
Constituită încă de la începutul Fundației “Alexandru şi Aristia Aman”, această colecție s-a îmbogățit permanent azi numărând peste 40.000 de volume de carte de fond tradițional.
La început colecția cuprindea cărțile lăsate de testamentari – Alexandru și Aristia Aman – într-un număr de 150 de volume, îmbogățindu-se, apoi , prin donațiile fostului primar al Craiovei, Nicolae Romanescu – 4000 de volume, multe din secolele XVI-XVII, majoritatea în limba franceză precum și alte donaţii ce au provenit din bibliotecile unor familii și personalități celebre precum Carol I, George Bengescu, principele Nicolae Racoviță. Scriitorul Caton Theodorian a completat fondul de colecţii speciale cu 284 de volume, remarcabile prin valoarea lor intrinsecă, ca și prin autografele unor personalități ale vieții culturale românești. Încă de atunci s-a pus problema înfiinţării unei secţii de manuscrise şi autografe a bibliotecii Fundaţiei Alexandru şi Aristia Aman din Craiova.

Fondul de bază al Colecţiilor Speciale este alcătuit din manuscrise din sec. XVII-XVIII aparţinând școlii copiștilor din Bistrița Năsăud; carte veche românească (până la 1830; carte veche străină, în limbile: latină, germană, franceză, italiană, engleză (până la 1800); carte modernă românească (din 1831 până la 1918), carte modernă străină (din 1801 până la 1850), cărţi cu autografe (dedicaţie manuscisă), cărţi bibliofile prin formă şi realizare, ediţii princeps, periodice vechi româneşti şi străine (până la 1918), periodice interbelice româneşti până la 1947 şi străine până la 1945, ex-libris-uri (un număr de 1740), vederi şi cărţi poştale.

Colectivul Biroului Colecţii Speciale prelucrează, conservă şi valorifică fondul de carte veche românească şi străină, manuscrise, periodice, carte tradiţională prin cataloage tipărite sau de bibliotecă, expoziții de carte, articole și studii, care stau la baza cercetării și perfecționării personalului didactic, al studenților şi tuturor utilizatorilor Bibliotecii “Alexandru şi Aristia Aman”.

Din lucrările elaborate de persoanlul Biroului Colecţii Speciale:
- Manuscrise şi cărţi vechi româneşti în colecţiile Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman“ – catalog;
- Donaţia Caton Theodorian în colecţiile Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”
Pro-show-ri pe diverse teme valorificând fondul de patrimoniu:
- Prezentare – Biroul Colecţii Speciale al Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”;
- Nicolae P. Romanescu – Personalitate marcantă a vieţii publice şi culturale craiovene;
- Cartea latină în colecţiile Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”;
- Elefterie şi Elena Cornetti – Mari iubitori şi protectori ai culturii;
- Dimitrie Cantemir, Principele cărturar;
- Mozaikul (1838-1839), Primul periodic de cultură din Oltenia;
- Craiova – Pagini de istorie culturală;
- Newsletter Info-Cultural lunar.


COMPARTIMENTUL “BIBLIOTECA ACADEMICIAN DAN BERINDEI – CENTRUL DE CERCETARE-DOCUMENTARE”


Sari la conținut