Colecții speciale

Constituită încă de la începutul Fundației Aman, această colecție s-a îmbogățit permanent azi numărând peste 40.000 de volume de carte de fond tradițional.

La început colecția cuprindea cărțile lăsate de testamentari – Alexandru și Aristia Aman – într-un număr de 150 de volume, îmbogățindu-se, apoi , prin donațiile fostului primar al Craiovei, Nicolae Romanescu – 4000 de volume, multe din secolele XVI-XVII, majoritatea în limba franceză precum și alte donaţii ce au provenit din bibliotecile unor familii și personalități celebre precum Carol I, George Bengescu, principele Nicolae Racoviță. Scriitorul Caton Theodorian a completat fondul de colecţii speciale cu 284 de volume, remarcabile prin valoarea lor intrinsecă, ca și prin autografele unor personalități ale vieții culturale românești.

În arhivele Fundaţiei Aman, păstrate la actuala Bibliotecă Judeţeană, sunt menţionate donaţiile primite din partea Academiei Române (82 volume), Casei Şcoalelor (57 volume), Institutului Geografic al Armatei (88 hărţi), Casei Bisericii (38 volume), Ministerului Industriei şi Comerţului. Printre acestea în colecțiile bibliotecii se află un exemplar din prima ediție a Istoriei literaturii române a lui George Călinescu tipărită în anul 1941, o ediție facsimilată a unui manuscris al lui Leonardo da Vinci, ediție bibliofilă, scris în maniera lui Leonardo Da Vinci de la dreapta la stânga, care conține 118 desene, aproape toate explicative la text. Legătura volumului este de epocă în pergament.

    Fondul de bază al Colecţiilor Speciale este alcătuit din:

  • manuscrise din sec. XVII-XVIII aparţinând școlii copiștilor din Bistrița Năsăud, donate bibliotecii noastre de către prof. univ. dr. doc. Dan Simonescu şi de către bibliofilul Nicolae Vasilescu Capsali;
  • carte veche românească (până la 1830), Cazania lui Varlaam, Iaşi, 1643; Îndreptarea legii…, Târgovişte, 1652; Biblia de la Bucureşti, 1688; Sevastos Kimenitul, Eortologhion…, Snagov, 1701; Evanghelie…, Râmnic, 1746; Minei, Râmnic, 1778 şi altele apărute la Blaj, Buda, Sibiu, Braşov;Din colecţia de carte veche românească:

  • carte veche străină, în limbile: latină, germană, franceză, italiană, engleză (până la 1800), Erasmus din Roterdam, Verborum ac Rerum Copia…, tipărită la Iena în anul 1512 (cea mai veche tipăritură a bibliotecii), Opera Sfântului Ieronim, legată în piele, cu gravuri originale, apărută la 1516 în tipografia elveţiană a lui Johan Frobenius, Oeuvres completes – Voltaire, ediţia 1791-1792, în 99 de volume; Cicero – Epistolae ad Atticu… Venetus, Paulus Manutius Aldi filius, 1548; Iusti Lipsi. De bibliothecis Syntagma, Antuerpiae, Officiana Plantiniana, apud Ioanes Moretus, 1602; Helvetiorum Respublica. Lug. Batavorum, Officiana Elzeviriana, 1626; Balzac, Lettres, A. Leiden, chez Jean Elzevier, 1656 ş.a.;Din colecţia de carte veche străină:

  • carte modernă românească (din 1831 până la 1918), carte modernă străină (din 1801 până la 1850), cărţi cu autografe (dedicaţie manuscrisă), cărţi bibliofile prin formă şi realizare, ediţii princeps, periodice vechi româneşti şi străine (până la 1918), periodice interbelice româneşti până la 1947 şi străine până la 1945, ex-libris-uri (un număr de 1740), vederi şi cărţi poştale.

De o remarcabilă valoare este Mozaicul, prima publicaţie periodică apărută la Craiova în anul 1838, cu alfabet de tranziţie (chirilic şi latin), în prima tipografie a oraşului condusă de pictorul Constantin Lecca.

Din colecţia de cărţi şi publicaţii periodice tipărite la Craiova:

Ediţii Elzevir:

Ediţii bibliofile:

Din colecţia de ex-libris: