Biblioteca Exilului Românesc din Paris – Basarab Nicolescu

  [Inaugurare]  [Prezentare]  [Basarab Nicolescu - biobibliografie] [Colecția Basarab Nicolescu]

INAUGURAREA BIBLIOTECII EXILULUI ROMÂNESC DIN PARIS – BASARAB NICOLESCU [Top]

macheta-basarab

Marți, 18 octombrie 2016, a fost inaugurată „Biblioteca Exilului Românesc din Paris – Basarab Nicolescu”. Evenimentul s-a desfășurat în prezența donatorului, acad. Basarab Nicolescu, a oficialităților locale și a reprezentanților mediului universitar craiovean.
Colecția de cărți și documente reunește scrieri remarcabile, inaccesibile publicului larg până acum. Între scriitorii prezenți în colecția donată de acad. Basarab Nicolescu întâlnim nume importante ale exilului românesc precum Mircea Eliade, Emil Cioran, Claude Sernet, Horia Stamatu, Victor Brauner, Benjamin Fondane, Prințesa Marta Bibescu, Elena Văcărescu, Pius Servien, Vintilă Horia, Virgil Ierunca, Pamfil Șeicaru, Gherasim Luca, Ștefan Lupașcu, Eugen Ionescu, Basarab Nicolescu ș.a. Fapt inedit, conexiunile și legăturile întreținute de academicianul Basarab Nicolescu cu diverse personalități ale exilului românesc s-au concretizat într-o serie de cărți purtând autografe prețioase și dedicații ale unor scriitori consacrați precum A. D. Xenopol, Emil Cioral, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Vintilă Horia, Virgil Ierunca, Ilarie Voronca, Gherasim Luca, Octavian Vuia, Pamfil Șeicaru, Mioara Cremene, Horia Damian ș.a.
În ceea ce privește publicațiile periodice, este de remarcat valoarea pe care o are colecția completă a uneia dintre cele mai prestigioase reviste care a apărut la Paris, în intervalul 1969-1986. Este vorba despre revista „Limite”, Virgil Ierunca și N. Petra fiind doi dintre coordonatori. Tot în format complet, revista „3e Millénaire”, editată la Paris, din al cărei comitet de redacție au făcut parte Ștefan Lupașcu și Basarab Nicolescu, prezintă un deosebit interes pentru cercetătorul fenomenului trandisciplinarității. De asemenea, la fel de importante sunt revistele „Contrapunct”, „France-Soir”, „La Nouvelle République”, „La France Catholique”, „Les Nouvelles Littéraires”, dar și celebrul număr dedicat marelui Brâncuși al Revistei „The Little Review” din toamna anului 1921.
De asemenea, colecția reunește afișe și fotografii inedite, invitații și cataloage de expoziții (unele cu inscripții manuscrise), texte, tăieturi de presă, plachete, scrisori document ce îi au drept autori pe Vintilă Horia, Ștefan Lupașcu, Panait Istrati ș.a.
Președintele Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa, a evidențiat faptul că donația academicianului Basarab Nicolescu reprezintă o notabilă dovadă de încredere acordată Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”, precum și o recunoaștere a evoluției remarcabile înregistrate de instituția de cultură și a rolului pe care și l-a conturat, la nivel național.
„Suntem profund onorați de faptul că domnul academician Basarab Nicolescu a ales Biblioteca „Alexandru și Aristia Aman”, instituție de cultură din subordinea Consiliului Județean Dolj, pentru a-i încredința spre păstrare, în interesul publicului larg, acest fond de volume și documente, extrem de valoros și reprezentativ.
Ca președinte al CJ Dolj, dar și ca simplu cititor interesat de acest capitol important al literaturii române, doresc să îi adresez domnului academician sincere mulțumiri pentru această donație deosebită și pentru încrederea pe care ne-o oferă. Îl asigurăm, totodată, că înțelegem pe deplin responsabilitatea pe care o primim, odată cu această bogată colecție de carte, și că vom acționa pentru a o pune cât mai bine în valoare, prin intermediul „Bibliotecii Exilului Românesc din Paris – Basarab Nicolescu”.
În egală măsură, vreau să felicit colectivul și echipa de conducere a Bibliotecii Județene, pentru că în spatele acestei reușite se află și eforturile lor, prin care au transformat instituția într-un reper la nivel național. Sunt demersuri pentru care Consiliul Județean Dolj și-a oferit întreaga susținere, în vederea creării unor condiții demne de statutul unei biblioteci cu adevărat europene, sprijin pe care înțelegem să îl acordăm și pe viitor, în beneficiul comunității și al actului de cultură”, a declarat președintele Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa.
În legătură cu ultimele pregătiri ale Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”, Lucian Dindirică, managerul instituției, a declarat că „am intrat pe ultima sută de metri cu pregătirea inaugurării „Bibliotecii Exilului Românesc din Paris – Basarab Nicolescu”. Acum, când mai sunt doar câteva zile până la acest moment, ne preocupăm de ultimele detalii ale evenimentului. Atât pentru donator, acad. Basarab Nicolescu, cât și pentru toți cei care vor asista la evenimentul inaugural, pregătim o serie de surprize. Intenționăm ca în data de 18 octombrie, în sala pe care am amenajat-o și dotat-o în acord cu cerințele și sugestiile donatorului, să asistăm cu toții la un eveniment de excepție. Cărțile și toate celelalte documente care ne-au parvenit de la Paris vor fi puse în valoare într-un mod inedit, demn de o primă Bibliotecă a Exilului în România. Pereții sălii în care vom găzdui biblioteca vor ilustra bogăția și importanța scrierilor și documentelor donate de acad. Basarab Nicolescu, iar regimul acestei secții, sperăm chiar din prima zi, va fi unul de acces liber la raft. Publicul avizat sau curios în legătură cu operele și activitatea exilului din Paris va dispune de posibilitatea de a lectura și consulta lucrările expuse. Un aspect inedit al acestei biblioteci constă în valorificarea și expunerea unui număr însemnat de afișe și fotografii, primele prezentând interes pentru activitățile desfășurate de exilul românesc din Paris în ultima jumătate de veac, în vreme ce ultimele fiind o mărturie solidă a experiențelor la care donatorul, acad. Basarab Nicolescu, a fost părtaș de-a lungul anilor. Suntem încredințați că evenimentul va fi unul aparte. Accesul neîngrădit la mărturiile fixate de exilul românesc din Paris oferă posibilitatea, în primul rând, unui necesar recurs la memoria intelectualității din Parisul postbelic care, și nu cred că exagerăm, a lăsat moștenire poate cea mai reprezentativă creație literară românească în ultima jumătate de secol”.

PREZENTARE “BIBLIOTECA EXILULUI ROMÂNESC DIN PARIS – BASARAB NICOLESCU” [Top]

În toamna anului 2013, Biblioteca Aman anunța perfectarea a două proiecte de o importanță colosală pentru zestrea de carte deținută, precum și pentru viața academică și culturală a orașului. Printr-un gest lăudabil, academicienii Dan Berindei și Dinu C. Giurescu hotărau trimiterea bibliotecilor personale la Craiova, la biblioteca publică. Mii de cărți, documente și volume inedite, piese de mobilier și tablouri au ajuns la Biblioteca Aman, constituindu-se în ceea ce am noi am numit Biblioteca „Acad. Dan Berindei”, respectiv Biblioteca „Acad. Dinu C. Giurescu”. Istoria, relațiile internaționale și diplomația sunt domeniile cel mai bine reprezentate în cele două colecții de carte. Nu lipsesc publicistica și revuistica românească sau străină, dar și edițiile unicat ale unor volume de memorii și corespondență celebre.
Inițial, nimeni nu anticipa efectele pe care cele două donații de carte aveau să le producă. Rând pe rând, alte colecții aveau să ajungă la Aman, dată fiind grija și priceperea dovedite în cazul primelor două impresionante biblioteci personale. Între timp, s-a reușit aducerea colecției de carte aparținându-i profesorului și istoricului V. Veliman, o serie impunătoare de cărți și documente despre cultura, civilizația și istoria otomane turce. Iar în luna februarie a anului 2016, ca urmare a întrevederii dintre managerul Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”, Lucian Dindirică și academicianul Basarab Nicolescu, s-a decis transferarea a mii de volume, cărți-document, afișe, fotografii, ziare și reviste către Biblioteca Aman. O colecție unică care nu se mai găsește în nicio bibliotecă publică sau privată din lume.
În cursul lunii iulie 2016, colecția de cărți și documente a părăsit Parisul pentru a ajunge la Craiova. Intenția noastră constă în realizarea unei biblioteci unice ca importanță și relevanță la nivel național – BIBLIOTECA EXILULUI ROMÂNESC LA PARIS – BASARAB NICOLESCU. Având menirea de a grupa lucrări și volume, documente, poze și însemnări ale generației exilului stabilite în Franța începând cu mijlocul secolului trecut, biblioteca exilului se vrea o mărturie solidă, o frescă documentară a activității literare și științifice a iluștrilor scriitori români din afara granițelor, precum și un neprețuit instrument de cercetare pentru toți cei preocupați de creația, atmosfera, angoasele și memoria scriitorilor stabiliți în diferitele centre europene în răstimpul monopolizat de comunismul românesc.
Referindu-se la importanța cunoașterii culturii exilului românesc și, implicit, la colecția personală inaugurată la bibliotecă în luna octombrie 2016, acad. Basarab Nicolescu a declarat că era de mulți ani în căutarea unui „loc satisfăcător pentru a dona colecţia mea privind exilul românesc din Paris. Ocazia ideală s-a prezentat în mod neaşteptat la sfârşitul anului trecut, cu ocazia colocviului centenarului naşterii lui Vintilă Horia, care a avut loc la Biblioteca Aman. I-am spus câteva cuvinte Domnului Lucian Dindirică despre preocuparea mea şi am văzut imediat că ochii i s-au aprins. A doua zi, mi-a spus că nu a dormit noaptea gândindu-se la ce i-am spus. Printr-o sincronicitate interesantă, i-am mărturisit că nici eu nu dormisem. După o vizită a spaţiilor bibliotecii şi o discuţie aprofundată, hotărârea mea definitivă era luată. Apoi lucrurile au mers foarte rapid. Am fost impresionat de profesionalismul Domnului Director Lucian Dindirică şi al colegilor lui. Acest fapt îmi dă mari speranţe. Donaţia mea ar putea constitui nucleul unui viitor Muzeu al Exilului Românesc, extrem de necesar culturii române. Craiova reuneşte toate condiţiile pentru realizarea unui astfel de muzeu. Adevărul este că sunt îndrăgostit de Craiova, un oraş de mari potenţialităti culturale şi spirituale”.
În legătură cu evenimentul ce a avut loc în octombrie 2016, Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”, a declarat că „o Bibliotecă consacrată exilului este, fără doar și poate, o reușită. Un act reparatoriu pe care-l dedicăm memoriei scriitorilor exilului și un inestimabil inventar pe care-l punem la dispoziția cercetătorilor. Episodul donării colecției acad. Basarab Nicolescu către biblioteca noastră este unul special pentru noi, domnia sa fiind plină de solicitudine și amabilitate, cu atât mai mult cu cât o asemenea inițiativă se realizează în premieră pentru țara noastră. Ne propunem organizarea acestui spațiu în regim liber la raft, facilitarea accesului pentru cercetătorii și doctoranzii români fiind primul și cel mai important dintre proiectele noastre. Fără să fie legat organic de Craiova, academicianul Basarab Nicolescu a agreat ideea donării unei colecții inedite la Aman. Explicația acestei opțiuni trebuie căutată, probabil, în condițiile de care dispune Biblioteca Aman, grație sprijinului oferit de Consiliul Județean Dolj, și în vizibilitatea instituției noastre în rândul centrelor de cultură. Îi mulțumim pentru că a ales Craiova, Biblioteca Aman, și îl asigurăm că biblioteca domniei sale va beneficia de un spațiu modern și decent, care sperăm că se va constitui într-un cadru de lucru plăcut și confortabil pentru toți cei care-i vor trece pragul. Ne bucurăm să spunem că Exilul se întoarce acasă, la Aman!”.

BASARAB NICOLESCU – SCURTĂ BIOBIBLIOGRAFIE [Top]

Basarab Nicolescu, fizician onorar la Centrul Naţional de Cercetare Ştiinţifică (CNRS), Franţa, profesor la Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Professor Extraordinary la School of Public Leadership, Stellenbosch University, Africa de Sud, membru de onoare al Academiei Române, fondator şi preşedinte al Centrului Internaţional de Cercetări şi Studii Transdisciplinare (CIRET), Paris, membru fondator International Society for Science and Religion. Doctor Honoris Causa al mai multor universităţi din ţară şi din străinătate. Cetăţean de onoare al oraşelor Ploieşti, Iaşi şi Cluj-Napoca, decorat cu Ordinul Național „Serviciul credincios” în grad de Mare Ofițer.
Director al colecţiilor: Transdisciplinarité (Editura Rocher, Monaco), Les Roumains de Paris (Editura Oxus, Paris), Ştiinţă şi Religie şi Ştiinţă, Spiritualitate, Societate (Editura Curtea Veche, Bucureşti), director al revistelor: Transdisciplinarity in Science and Religion şi Transdiciplinary Studies – Science, Spirituality, Society, redactor-şef al revistei Transdisciplinary Journal of Engineering & Science.

Cărţi publicate în România:
1. Rădăcinile libertăţii (în colaborare cu Michel Camus), Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2016;
2. Théorèmes poétiques / Teoreme poetice, Curtea Veche, Bucureşti, 2013 (ediţie bilingvă şi bibliofilă ilustrată de Mircia Dumitrescu);
3. Ion Barbu – Cosmologia „Jocului secund”, Aius, Craiova, 2013;
4. De la Isarlîk la Valea Uimirii, vol. 1 – Interferențe spirituale, vol. 2 – Drumul fără sfârşit, Curtea Veche, Bucureşti, 2011;
5. Ce este Realitatea?, Junimea, Iaşi, 2009;
6. Ştiinţa, sensul şi evoluţia – Eseu asupra lui Jakob Boehme, Cartea Românească, Bucureşti, 2007;
7. Noi, particula şi lumea, Junimea, Iaşi, 2007;
8. Transdisciplinaritatea (manifest), Junimea, Iaşi, 2007.

DONAȚIA „ACADEMICIAN BASARAB NICOLESCU” [Top]

Pentru listele bibliografice în format pdf, vă rugăm accesați următoarele linkuri :

„Biblioteca Exilului Românesc din Paris – Basarab Nicolescu”

„Biblioteca, colecția și arhivele Basarab Nicolescu”

Pentru vizualizarea colecției în webOpac, vă rugăm accesați următorul link:

„Biblioteca Exilului Românesc din Paris – Basarab Nicolescu”