Simpozioane și conferințe 2013

sigla biroul de presa

Comunicat de presă
- Biblioteca Județeană Aman – maraton de simpozioane în 2013 -

Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman” a înregistrat, la nivelul simpozioanelor și conferințelor organizate, un an spornic, unul extrem de productiv. Anul a început sub auspicii extrem de favorabile, prima dintre cele trei conferințe organizate, Politică. Diplomație. Cultură 1.0, simpozion internațional de înaltă ținută, s-a desfășurat în intervalul 10-13 aprilie. Acest prim eveniment cultural a reunit la Craiova personalități de calibru ale vieții academice, politice, ale vieții publice în general, și a reprezentat prilejul perfect pentru a crea punți de legătură între interesul crescând manifestat în raport cu evoluția relațiilor internaționale, algoritmul politic și cultura, percepută aici cu rolul de factor de coeziune, și realitățile și informațiile percepute de publicul larg. Lucrările conferinței s-au desfășurat în limbile română și engleză, fiind structurate în patru secțiuni după cum urmează: Diplomație și Relații Internaționale, Studii Europene și de Securitate, Comunicare, Relații Publice și Mass Media și Biblioteca în lumea contemporană. Toate comunicările susținute în cadrul lucrărilor acestui simpozion se vor regăsi între coperțile mai multor volume bilingve, distincte pentru fiecare secțiune a conferinței.


simpozioane

Simpozionului Științific Intenațional “Stat și Societate în Europa”, cel de-al doilea eveniment de anvergură organizat de Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, s-a desfășurat în intervalul 24-25 octombrie și a ajuns acum, în 2013, la cea de-a VI-a ediție. Manifestare de tradiție a spațiului cultural craiovean, simpozionul Stat și Societate a adus la aceeași masă cercetători și profesori care au promovat rezultatele ultimelor cercetări întreprinse în domenii precum: Arheologie, Istorie antică şi medie, Istorie modernă, Istorie contemporană, Diplomaţie şi Relaţii Internaţionale şi Studii Europene etc..Comunicările susținute în cadrul acestei manifestări vor fi cuprinse într-un volum intitulat Stat și Societate în Europa ajuns, de-acum, la cel de-al VI-lea număr.

staniloae

Dogmă, Spiritualitate și Liturghie – Contribuția Bisericii din Oltenia la promovarea și valorificarea teologiei părintelui Dumitru Stăniloae, a fost titlul celei de-a treia manifestări de calibru organizată de Biblioteca Aman. Colaborarea dintre Bibliotea Județeană “Alexandru și Aristia Aman” si Universitatea din Craiova – Facultatea de Teologie Ortodoxă, cu sprijinul Consiliului Județean Dolj, sub patronajul Mitropoliei Olteniei a dat naștere acestui eveniment dedicat cărturarului Dumitru Stăniloae. Simpozionul a reunit, în cele două zile ale sale, 25-26 noiembrie, nume importante din sfera sacerdotală, cercetători și profesori cu preocupări legate de opera, traiectoria și memoria lui Dumitru Stăniloae.
“La final de an, la ceas de bilanț, se cade să facem o analiză lucidă a manifestărilor pe care biblioteca noastră le-a organizat, să tragem linie și să vedem unde putem eficientiza, unde putem îmbunătăți serviciile pe care le oferim utilizatorilor noștri. Avem la activ trei simpozioane de mare ținută pe care le-am organizat pe parcursul anului 2013. Faptul că Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman se implică activ în multe activități culturale nu trebuie să mai surprindă. Prima manifestare organizată, Politică. Diplomație. Cultură 1.0, a reprezentat cadrul științific în care numeroși profesori și cercetători de calibru ai vieții academice românești și nu numai și-au dat mâna, fiecare dintre ei participând prin comunicările pregătite la creșterea vizibilității mediului academic doljean, la edificarea publicului larg cu privire la chestiuni actuale, de interes pentru fiecare dintre noi. Simpozionul Științific Internațional „Stat și Societate în Europa”, ajuns în acest an la cea de-a VI-a ediție, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Vorbim despre o manifestare cu valoare de etalon pentru zona noastră, a Olteniei. Nu spunem cuvinte mari atunci când numim acest simpozion drept un veritabil punct de reper în ceea ce privește noile abordări, ultimele analize și observații în materie de istorie, relații internaționale și studii europene. Prin organizarea acestui maraton de comunicări structurate în câteva secțiuni cheie ne-am propus să tratăm chestiuni de actualitate, de ieri sau de azi, să promovăm schimbul sănătos de idei și construirea unor noi percepții bazate pe realitatea istorică. Numărul mare de studenți care au luat parte la lucrările simpozionului, ca și calitatea comunicărilor susținute ne demonstrează, în chip flagrant, o realitate extrem de interesantă: interesul studenților este direct proporțional cu gradul de atractivitate și importanța prelegerilor susținute. Cu alte cuvinte, caracterul științific înalt al comunicărilor prezentate atrage în mod necesar interesul participanților. Ultimul simpozion organizat, Dogmă, Spiritualitate și Liturghie – Contribuția Bisericii din Oltenia la promovarea și valorificarea teologiei părintelui Dumitru Stăniloae, a fost manifestarea care a închis sesiunea evenimentelor de anvergură pe care le aveam planificate pentru anul calendaristic 2013. Consacrate marelui cărturar Dumitru Stăniloae, lucrările simpozionului anterior amintit au avut rolul de a sublinia cu tărie funcția, menirea pe care acest prestigios teolog, nu fără mari eforturi, a împlinit-o în tumultoasa-i existență, o viață închinată predicării iubirii de Dumnezeu, ca și iubirii omului de către om. Am urmărit expunerile participanților cu emoție și interes, fiecare dintre ele constituindu-se într-o cărămidă a ceea ce se vrea a fi prinosul de gând și recunoștință pe care-l aducem acestui om deosebit. Noi interpretări istorice, abordări de ultimă oră din domeniile Relații Internaționale și Studii Europene, cheia înțelegerii artei diplomației sau chestiuni de spiritualitate, de religie și de suflet, toate aceste teme s-au aflat pe agenda noastră culturală din anul ce se grăbește să se încheie.”

Biroul de Presă al Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman”
Persoană de contact: Mădălina Florescu – purtător de cuvânt
E-mail: presa@aman.ro