Proiecte

PROIECTE IMPLEMENTATE DE BIBLIOTECA JUDETEANA “ALEXANDRU SI ARISTIA AMAN”

 • CENTRUL TRANSFRONTALIER DE INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII DOLJ – VRATSA
  Site: http://www.cbcic.ro
  Consiliul Judeţean Dolj, în calitate de Partener Lider, în parteneriat cu Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman – Craiova, partener 2, Biblioteca Regională Hristo Botev – Vratsa, partener 3 și Administrația Districtului Vratsa, partener 4, implementează proiectul “Centrul Transfrontalier de Informaţii şi Comunicaţii Dolj – Vratza”, finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013, Axa prioritară 1: Accesibilitate – Îmbunătăţirea mobilităţii şi a accesului la infrastructura de transport, informaţii şi comunicaţii în regiunea transfrontalieră, Domeniul de intervenţie 2 – Dezvoltarea reţelelor şi a serviciilor de informaţii şi comunicaţii în zona transfrontalieră.
  Contractul de finanţare nerambursabilă și contractul de cofinanțare au fost semnate în data de 27 Martie 2013 între Consiliul Judetean Dolj în calitate de Partener Lider, Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman, Partener 2 și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, perioada de implementare a activităţilor fiind de 30 luni.
  Obiectivul general al proiectului este să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a zonei transfrontaliere prin dezvoltarea ICT – pe baza informațiilor și rețelelor de comunicații și a serviciilor în zona transfrontalieră Dolj-Vratsa.
  Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.280.442,27 Euro, 1.825.346,74 Euro aferente activităților implementate de Consiliul Județean Dolj, lider de proiect, 1.103.331,19 Euro aferente activităților implementate de Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman – Craiova, partener 2, respectiv 206.698,03 Euro pentru activitățile implementate de Biblioteca Regională Hristo Botev – Vratsa, partener 3 și 145.066,65 Euro pentru activitățile implementate de Administrația Districtului Vratsa, partener 4.
  Din valoarea totală eligibilă a proiectului de 3.280.442,27 Euro, 2.770.661,54 Euro (84,46%) reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 426.457,49 Euro (13%) valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetele naționale, la care se adaugă contribuția proprie a fiecărui partener în valoare totală de 83.323,24 Euro (2,54%).
  Proiectul vizează lucrări de reabilitare a locațiilor CBCIC din DOLJ, mobilare și echipare IT a locațiilor CBCIC, construirea rețelei transfrontaliere virtuale de informare și comunicații prin realizarea unui website comun și a unei rețele consorțiale a instituţiilor informaţionale culturale care să aibă şi rol de prezervare a documentelor cu caracter istoric, echipare multimedia a locațiilor CBCIC în Dolj și Vratsa.
  Acest proiect reprezintă o componentă a unei inițiative complexe de investiții a Consiliului Județean Dolj urmărind îmbunătățirea infrastructurii de cultură, prin implementarea proiectului „Centru Transfrontalier de Informații și Comunicații Dolj – Vratza” urmărindu-se, ca obiective specifice:
  - Crearea premiselor pentru dezvoltarea oportunităților de afaceri comune, a parteneriatelor publice, a schimburilor sociale si culturale;
  - Extinderea accesului comunităților din Dolj si Vratsa la instrumentele TIC;
  - Îmbunătățirea nivelului dotărilor TIC pentru actorii relevanți din regiunea transfrontalieră;
  - Crearea unei baze de date comună în domeniul cultural al ambelor țări pentru a facilita dobândirea de cunoștinte reciproce în vederea consolidării unei identități comune;
  - Consolidarea cooperării dintre autoritățile publice locale din Romania și Bulgaria.
 • TE IUBEȘTE MAMA!
  Proiectul ”Te iubeşte mama!” este iniţiat de Asociaţia Femeilor Române din Italia (ADRI), se desfăşoară în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) şi Fundaţia IREX România şi beneficiază de patronajul Ambasadei Italiei la Bucureşti, al Consulatului General al României la Milano şi de cel al Asociaţiei Bibliotecilor din Italia (ABI).
  Iniţiatorul şi coordonatorul general al proiectului este doamna Silvia Dumitrache, preşedinte al Asociaţiei Femeilor Române din Italia (ADRI).
  Proiectului „Te iubeşte mama!” vine în sprijinul copiilor care trăiesc în România fără unul sau fără ambii părinţi, plecaţi la muncă în străinătate, pentru a le oferi fiilor un trai mai decent.
  Scopul proiectului constă în facilitarea şi susţinerea comunicării audio-vizuale dintre mamele de origine română din oraşul Milano şi copiii acestora, ramaşi acasă, în România, în vederea diminuării situaţiilor de risc în care pot ajunge copiii, pe fondul plecării părinţilor la muncă, în străinătate.
  Puteți obține detalii despre proiectul Te iubeşte mama!
 • DROGURILE NU TE FAC UN PERSONAJ TRAGIC… CI DOAR UNUL ÎN AFARA POVEȘTII!
  Proiect finanțat de Fundația IREX București, prin programul Biblionet și Consiliul Județean Dolj, în cadrul competiției “Idei de 15.000 lei+”.
  Parteneri în proiect: Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Craiova si Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului.
  Proiectul este implementat in colaborare cu Biblioteca Orăşenească “Mircea Rădina” Segarcea, Biblioteca Orăşenească Bechet, Biblioteca Orăşenească Dăbuleni si Biblioteca Comunală Celaru si se desfasoara in perioada mai-iunie 2013.
  Scopul proiectului: Informarea tinerilor despre efectele nocive ale consumului de droguri asupra organismului şi implicaţiile psiho-sociale asociate acestora.
  Obiectivele proiectului: 1. Întărirea cooperării între biblioteca judeţeană şi bibliotecile locale prin formarea şi dezvoltarea unei reţele cu mesaj antidrog până la finalul proiectului; 2. Sensibilizarea comunităţii şcolare asupra riscurilor consumului de droguri şi determinarea unei atitudini mai responsabile în ceea ce priveşte informarea şi educarea în familie şi la şcoală prin organizarea a 5 seminarii și 4 video-conferințe în cadrul proiectului până la sfârşitul lunii iunie 2013; 3: Responsabilizarea factorilor care au competențe în domeniu prin semnarea unui parteneriat la nivel local între C.P.E.C.A. Dolj și autorități locale prin implicarea activă în 20 activități antidrog a 20 biblioteci publice din județul Dolj până la sfârșitul lunii iulie 2013.
  Grupuri țintă: 100 de tineri cu vârste între 13-19 ani, 20 de persoane adulte (părinţi), mass-media locală şi regională, bibliotecari din bibliotecile locale şi din biblioteca locală, profesori.
  Detalii despre proiect:Drogurile nu te fac un personaj tragic… ci doar unul in afara povestii!.
 • BIBLIOTECA DIN VACANŢĂ
  Proiect finanţat prin International Research and Exchanges Board (IREX).
  Biblioteca din vacanţă este un program destinat copiilor preşcolari şi şcolarilor de vârstă mică.
  scopul proiectului este acela de a dezvolta abilităţile comunicaţionale ale preşcolarilor şi şcolarilor de vârstă mică, stimularea iniţiativei personale, indiferent de categoria socială din care provin.
  Biblioteca din vacanţă promovează interesul pentru carte şi cuvântul scris, în rândul preşcolarilor şi şcolarilor mici. Vorbim, practic, despre o redescoperire sau despre o revalorizare a unei forme tradiţionale de educaţie, prin recaptarea şi cultivarea gustului pentru lectură.
  Biblioteca din vacanţă cuprinde cursuri de limba engleză, lecţii interactive, vizionări de filme documentare, artistice şi de animaţie, miniexpoziţii de carte, prezentări de cărţi, noţiuni de cultură şi civilizaţie europeană, noţiuni de cultură civică, curiozităţi din lumea animalelor, jocuri şi concursuri interactive, grupate în Atelierele de lucru ale Bibliotecii din vacanţă.
  Detalii despre Programul Biblioteca din vacanță: Biblioteca din vacanță.
 • BIBLIONET
  Biblionet este un program care faciliteaza romanilor accesul gratuit la informatie, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne in Romania.
  Prin cursurile de formare si tehnologia furnizata, Biblionet ajuta bibliotecile sa asigure servicii in comunitatile locale sub forma unui parteneriat intre IREX, Asociatia Nationala a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice din Romania (ANBPR), autoritatile locale si nationale si bibliotecile din tara.
  Pentru a-si atinge acest obiectiv, Biblionet se concentreaza pe patru componente principale ale programului:
  FACILITAREA ACCESULUI PUBLIC LA INFORMATIE: Infiintarea unei retele de biblioteci cu calculatoare cu acces public (CAP): sprijinirea cu precadere a acelor biblioteci care isi stabilesc ca prioritate accesul public la informatie si demonstreaza disponibilitatea de a-si asuma o parte din costurile implicate in amenajarea unor noi centre cu calculatoare publice si internet.
  PREGATIREA BIBLIOTECARILOR DIN BIBLIOTECILE PUBLICE: Furnizarea de servicii de formare pentru bibliotecari. Partenerii Biblionet elaboreaza materiale de formare si creaza un sistem de pregatire profesionala care sa ii ajute pe bibliotecari sa introduca noi servicii si sa dezvolte inovatia in sistemul de biblioteci publice. Cursurile de formare ii ajuta pe bibliotecari sa devina experti in adaptarea noilor tehnologii la nevoile comunitatilor. Biblionet furnizeaza sistemului de biblioteci publice din Romania infrastructura si materialele de curs pentru utilizarea calculatorului, care ii ajuta pe bibliotecari sa indrume mai bine utilizatorii bibliotecilor in privinta calculatoarelor si Internetului.
  PROMOVAREA VALORII BIBLIOTECILOR PENTRU COMUNITATI: Parteneriat cu Asociatia Nationala a Bibliotecarilor si Bibliotecilor Publice (ANBPR).
  ASIGURAREA SPRIJINULUI GUVERNAMENTAL: Implicarea administratiei in vederea adaptarii politicilor publice. Pentru a spori impactul investitiei in tehnologie pentru bibliotecile publice, partenerii Biblionet depun eforturi pentru a promova relevanta si importanta tot mai mare a bibliotecilor in societatea romaneasca actuala si nevoia de angajare a resurselor corespunzatoare noului rol al bibliotecilor.
  Detalii despre Programul Biblionet: Biblionet. Detalii despre Biblionet in judetul Dolj: Biblionet in judetul Dolj.
 • AMERICAN CORNER
  Centrul de informare şi resurse American Corner Craiova, proiect în parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti şi cu sprijinul Consiliului Judeţean Dolj, este desfăşurat în cadrul Programului American Corner care are drept scop promovarea cooperării între Statele Unite ale Americii şi România, prin furnizarea de informaţii din diferite domenii despre Statele Unite, urmărind să dezvolte comunicarea şi schimburile între cele două ţări.
  American Corner Craiova este un spaţiu de contact între cultura americană şi cea românească şi reprezintă o platformă de acces pentru alte programe asociate.
  Pa data de 5 aprilie 2006, la sediul Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”, a avut loc ceremonia de inaugurare a Centrului de Informare şi Resurse American Corner Craiova, în prezenţa ambasadorului Statelor Unite ale Americii în România, Excelenţa Sa Nicholas Taubman.
  American Corner Craiova este interesat în implicarea publicului craiovean în programe culturale şi educaţionale, dar şi în activităţi individuale, pentru cei interesaţi, indiferent de vârstă şi pregătire profesională.
  Programele desfăşurate în cadrul centrului abordează o gamă largă de activităţi: conferinţe despre diferitele aspecte şi probleme ale culturii americane, conferinţe despre problemele globale, vizionări de filme artistice şi documentare, literatură: lecturi şi comentarii după anumite opere sau autori americani, dezbateri publice după subiecte din literatura americană, ateliere pe diferite probleme de interes, programe pentru copii, informări pentru cei care vor să studieze în S.U.A.
  American Corner Craiova oferă colecţii de materiale cu subiecte care acoperă viaţa culturală, stilul de viaţă şi valorile din Statele Unite ale Americii, privite din perspectiva istorică, şi ca parte importantă a societăţii americane contemporane.
  Detalii despre American Corner Craiova şi activităţile desfăşurate se găsesc pe site-ului Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”, în secţiunea: American Corner şi pe secţiunea site-ului Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti: http://bucharest.usembassy.gov/American_Corners/Craiova/.
 • ŞCOALĂ DE VARĂ CULTURALĂ
  Proiect finanţat prin Programul PHARE Cooperare Transfrontalieră 2004 România-Bulgaria.
  Coordonator proiect: Mariana Leferman, Asistent coordonator: Alina Stancu, Coordonator tehnic: Vasilica Anghel.
  Proiectul “Şcoală de vară culturală” îşi propune să realizeze schimburi culturale între tinerii din zonele transfrontaliere Dolj şi Vidin.
  Schimburile culturale se vor realiza prin organizarea de expoziţii de artă ale unor tineri din Vidin expuse la Craiova, expoziţii de artă ale unor tineri din Craiova expuse la Vidin şi prin organizarea unei Şcoli de vară culturală la Craiova.
  În cadrul Şcolii de vară culturală se vor susţine patru prelegeri despre artă, literatură, religie, tradiţii şi obiceiuri româneşti.
  La prelegeri vor participa 15 tineri din Vidin si 15 tineri din Craiova.
  Temele prezentate vor fi dezbătute interactiv şi în urma susţinerii prelegerilor vor fi organizate activităţi de cunoaştere legate de temele dezbatute.
  Pe durata Şcolii de vară culturală vor fi organizate activităţi de cunoaştere de către tinerii din Vidin a obiectivelor istorice şi culturale ale oraşului Craiova.
  Durata proiectului este de 11 luni, în perioada decembrie 2006 – octombrie 2007.
  Detalii despre proiect şi desfăşurarea proiectului se găsesc accesând site-ul proiectului “Şcoală de vară culturală”: www.scoalaculturala.aman.ro.
 • TRAINING FOR DISSEMINATING EUROPEAN INFORMATION IN THE REGIONAL LIBRARIES
  Proiect finanţat prin Programul Leonardo da Vinci
  Promotor proiect: Biblioteca Universităţii din Craiova
  Parteneri proiect: Institut Arbeit und Technik – Germania, SupEuropa – Franţa, Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman” – Craiova.
  Coordonator proiect: Crina Liliana Marin, Biblioteca Universităţii din Craiova
  Proiectul are ca obiective îmbunătăţirea pregătirii individuale a bibliotecarilor din bibliotecile universitare şi judeţene în promovarea şi diseminarea informaţiilor despre Uniunea Europeană în România.
  Va fi creeat un forum de dezbateri a importanţei şi a modalitaţilor de transmitere a informaţiilor despre Uniunea Europeană şi se va urmării dezvoltarea unei politici comune între bibliotecile universitare şi judeţene privind transmiterea acestor informaţii publicului român astfel încât acesta să fie corect informat despre procesul de integrare europeană.
  Vor fi identificate toate oportunităţile de cooperare între partenerii implicaţi şi vor fi depistate şi utilizate noi maniere de concepere şi transmitere a mesajelor Uniunii Europene către beneficiarii specifici: studenţi, manageri şi societatea în ansamblul ei.