ORGANIZARE

BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ DOLJ “ALEXANDRU ŞI ARISTIA AMAN”

str. M. Kogalniceanu nr.9, tel.: 0251-532267, 0351-441809, 0351-441810, fax: 0251-523177,
e-mail: bib@aman.ro, site: http://www.aman.ro, http://www.agendaculturala.aman.ro, https://www.facebook.com/bibliotecajudeteanaaman

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ


  • DIRECTOR/MANAGER:
   Lucian Dindirică
   Tel.: 0251-532267, 0351-441809,mail_dir

  • SERVICIUL JURIDIC RESURSE UMANE
   Şef serviciu: Felix Duca
   Tel.: 0251-532267, 0351-441809

   • COMPARTIMENTUL JURIDIC ŞI SECRETARIAT
   • BIROUL RESURSE UMANE ADMINISTRATIV. Şef birou: Ştefania Paraschiv
   • COMPARTIMENTUL INFORMATIZARE
   • COMPARTIMENTUL LEGĂTORIE

  • SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL
   Şef serviciu: Rodica Păvălan
   Tel.: 0251-522393, 0351-441809, mail_pavalan

   • BIROU ÎMPRUMUT. Şef birou: Melania Năstase
    • COMPARTIMENTUL ÎMPRUMUT PENTRU ADULŢI
    • COMPARTIMENTUL ÎMPRUMUT PENTRU COPII ŞI TINERET
  • COMPARTIMENTUL FILIALE
   • FILIALA NR. 1: Cartier Brazda lui Novac, Bloc G8, parter;
   • FILIALA NR. 2: Cartier Craoviţa Nouă, Complex Orizont, parter;
   • FILIALA NR. 3: Cartier Valea Roşie, Bloc 52, sc. 1, ap. 1;
   • FILIALA NR. 4: Cartier Rovine, Bloc E21, sc. 2, ap. 1.

  • SERVICIUL DEPOZIT GENERAL ŞI SĂLI DE LECTURĂ 
   Şef serviciu: Lavinia Dumitrescu
   Tel.: 0251-522393, 0351-441809

   • COMPARTIMENTUL DEPOZIT COLECŢII DE BAZĂ
   • COMPARTIMENTUL SĂLI DE LECTURĂ
   • COMPARTIMENTUL MEDIATECĂ ȘI AMERICAN CORNER
   • COMPARTIMENTUL PERIODICE

  • SERVICIUL PRELUCRAREA COLECŢIILOR 
   Şef serviciu: Ramona Pau
   Tel.: 0251-532267, 0351-441809, mail_pau

   • COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII UNITĂŢI DE BIBLIOTECĂ
   • COMPARTIMENTUL EVIDENŢĂ
   • COMPARTIMENTUL CATALOGARE
   • BIROU COLECŢII SPECIALE. Şef birou: Adriana Boboc
   • COMPARTIMENTUL METODIC ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

  • COMPARTIMENTUL “BIBLIOTECA ACAD. DAN BERINDEI – CENTRUL DE CERCETARE-DOCUMENTARE”

 • COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL
   • CONTABIL ŞEF Contabil şef: Violeta Croitoru
    Tel.: 0251-532267, 0351-441809, mail_croitoru