Lucrări editate

Lucrările apărute sub auspiciile Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”
Prezentare cronologică

 • Semicentenarul Bibliotecii Centrale Regionale Craiova : Caiet festiv 1908-1958 .- Craiova : Biblioteca Judeţeană
 • Revista olteană. Literară-Stiinţifică : Indice bibliografic.- Craiova : Biblioteca Municipală Craiova, 1969.
 • Grecu, Constantin.- Meridian 1934-1946 : Indice bibliografic.- Craiova : Biblioteca Municipală Craiova, 1970.
 • Expoziţia “Exlibris” : Catalog.- Craiova : Biblioteca Judeţeană Dolj, 1975.
 • 375 de ani de la prima Unire a Ţărilor Române sub Mihai Viteazul: Expoziţie de carte – mai 1975.- Craiova: Biblioteca Judeţeană Dolj, 1975.
 • Nedelcea, Tudor.- Biblioteca Judeţeană Dolj: Ghid.- Craiova : Întreprinderea Poligrafică Oltenia, 1976.
 • Nedelcea, Tudor ; Ciorcan, Marcel.- Publicaţiile periodice din Oltenia : Catalog [ziare, gazete, reviste] Vol. I 1838-1976.- Craiova : Biblioteca Judeţeană Dolj, 1976.
 • Nedelcea, Tudor.- Biblioteca Judeţeană Dolj: Ghid.- Craiova : Biblioteca Judeţeană Dolj, 1977.
 • Nedelcea, Tudor.- Manuscrise şi cărţi vechi: Catalog.- Craiova : Biblioteca Judeţeană Dolj, 1977.
 • Nedelcea, Tudor ; Nica, Gabriela.- Manuscrise şi cãrţi vechi: Catalog.- Craiova : Biblioteca Judeţeană Dolj, 1977.
 • Ciorcan, Marcel.- Materiale publicate de Institutul Naţional de Informare şi Documentare. În sprijinul informãrii cadrelor de conducere.- Craiova : Biblioteca Judeţeană Dolj, 1978. Vol. 1-9 [Menţiuni bibliografice].
 • Grecu, Constantin.- Burebista, făuritor al primului stat dac centralizat.- Craiova : Biblioteca Judeţeană Dolj, 1978.
 • Grecu, Constantin.- Transporturi. Industria chimică.- Craiova : Biblioteca Judeţeană Dolj, 1978.
 • Leferman, Mariana.- Deprinderi practice: menţiuni bibliografice.- Craiova : Biblioteca Judeţeană Dolj, 1978.
 • Nedelcea, Tudor.- 70 de trepte: [Monografie].- Craiova : Biblioteca Judeţeană Dolj, 1978.
 • Elena Farago: Sesiune de comunicări [Centenarul naşterii poetei, 28-29 martie 1978.] Biblioteca şi societatea: Sesiune de comunicări [70 de ani de la fondarea Bibliotecii "Aman", 8-9 decembrie 1978].- Craiova : Biblioteca Judeţeană Dolj, 1979.
 • Nedelcea, Tudor ; Ciorcan, Marcel.- Publicaţiile periodice din Oltenia : Catalog. Vol. 2 [Almanahuri. Anale. Anuare, Calendare. Dări de seamă. Rapoarte. Situaţii. Agende].- Craiova : Biblioteca Judeţeană Dolj, 1979.
 • Catană, Maria ; Grecu, Constantin.- Noul mecanism economico-financiar : Bibliografie selectivă.- Craiova : Biblioteca Judeţeană Dolj, 1980. [Menţiuni bibliografice II]
 • Catană, Maria ; Grecu, Constantin.- România în conştiinţa lumii : Bibliografie selectivă.- Craiova : Biblioteca Judeţeană Dolj, 1980. [Menţiuni bibliografice 10]
 • Grecu, Constantin.- Perfecţionarea cadrului organizatoric în agricultură : Bibliografie selectivă.- Craiova : Biblioteca Judeţeană Dolj, 1980. [Menţiuni bibliografice 12]
 • Grecu, Constantin ; Vâţă, C. .- Elena Farago : Contribuţii bibliografice.- Craiova : Biblioteca Judeţeană Dolj, 1980. [Menţiuni bibliografice 13]
 • Cucui, Angela.- Liviu Rebreanu : Indice bibliografic.- Craiova : Biblioteca Judeţeană Dolj, 1981
 • Grecu, Constantin.- G. Călinescu : Indice bibliografic al operei.- Craiova : Biblioteca Judeţeană Dolj, 1981. [Seria: Bibliografii. Cataloage]
 • Nedelcea, Tudor.- Un mesager al literaturii române contemporane: Marin Sorescu : Bibliografie.- Craiova : Scrisul Românesc, 1983.
 • Nedelcea, Tudor ; Constantinescu, Justin ; Firan, Florea.- Arhivele Olteniei 1922-1943 : Bibliografie.- Bucureşti : Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983. Seria Biobibliografii şi bibliografii.
 • Grecu, Constantin.- Noua revoluţie agrară: Bibliografie selectivă [Întocmită pe baza ediţiilor existente în bibliotecă].- Craiova : Biblioteca Judeţeană Dolj, 1986.
 • Catană, Maria ; Grecu, Constantin.- Anuarul bibliografic al judeţului Dolj, 1990.- Craiova : Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”, 1991.
 • Catană, Maria.- Condeiul: Indice bibliografic.- Craiova : Biblioteca Judeţeană Dolj, 1992.
 • Dicţionare. Enciclopedii. Lexicoane : Surse de referinţă.- Craiova : [s.n.], 1994. [Au colaborat: Biblioteca Universităţii din Craiova, Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova al Academiei Române, Biblioteca Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman" din Craiova].
 • Catană, Maria ; Grecu, Constantin.- Anuarul bibliografic al judeţului Dolj, 1992.- Craiova : Biblioteca Judeţeană “Aman”, 1995.
 • Andrei, Nicolae ; Braun, Gabriela ; Zimbler, Albert.- Institutul de Editură şi Arte Grafice “Samitca” din Craiova.- Craiova : Aius, 1998. [Seria Bibliografii, Cataloage].
 • Braun, Gabriela ; Leferman, Mariana.- Autografe şi dedicaţii în colecţiile Bibliotecii “Alexandru şi Aristia Aman” din Craiova (1834-1946) : Catalog selectiv.- Craiova : Aius, 1998.
 • Catană, Maria ; Urziceanu, Florentina.- Anuarul bibliografic al judeţului Dolj.- 1997.- Craiova : Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”, 1998.
 • Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”.- Dicţionarul personalităţlor doljene/ coord. Mariana Leferman, Gabriela Braun, A. Năstase.- Craiova : Aius, 1999. Colecţia Restitutio.
 • Catană, Maria ; Urziceanu, Florentina.- Anuarul bibliografic al Judeţului Dolj 1998.- Craiova : Biblioteca Judeţeană “Aman”, 1999.
 • Leferman, Mariana ; Catană, Maria.- Elena Farago 1878-1954 : Bibliografie selectivă.- Craiova : Aius, 1999.
 • Catană, Maria ; Urziceanu, Florentina.- Anuarul bibliografic al judeţului Dolj 1999.- Craiova : Biblioteca Judeţeană “Aman”, 2000.
 • Pătraşcu, Ion ; Leferman, Mariana.- Documentar : Elena Farago, Coca Farago.- Craiova : Biblioteca Judeţeană “Aman”, 2000.
 • Braun, Gabriela ; Leferman, Mariana.- Casa memorială “Elena Farago” : Ghid.- Craiova : Aius, 2001. [Cu rezumat în lb. engleză şi franceză].
 • Leferman, Mariana ; Braun, Gabriela.- Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman” : Ghid.- Craiova : Aius, 2001.
 • Catană, Maria ; Urziceanu, Florentina.- Anuarul bibliografic al judeţului Dolj. Prezentare selectivă. Anul 2000.- Craiova : Biblioteca Judeţeană “Aman”, 2002.
 • Urziceanu, Florentina ; Catană, Maria ; Lupescu, Ariana.- Anuarul bibliografic al judeţului Dolj. Prezentare selectivă. Anul 2001.- Craiova : Biblioteca Judeţeană “Aman”, 2002.
 • G. Braun ; M. Leferman ; T. Nedelcea ; T. Rădulescu.- Familia “Aman”.- Craiova : Aius, 2004.
 • Urziceanu, Florentina ; Lupescu, Ariana.- Alexandru Macedonski. 1854-1920 : Bibliografie selectivă.- Craiova : Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”, 2004. Contine index de nume.
 • Ramona Pau; Cătălin Belu, Catalogul editurilor craiovene : 1993-2003, Editura MJM, Craiova, 2004.
 • Repere spirituale româneşti. Un dicţionar al personalităţilor din Dolj, coordonatori: Mariana Leferman, Gabriela Braun, Adrian Năstase, Florentina Urziceanu, Editura Aius, Craiova, 2005.
 • Păvălan Rodica, Ghidul bibliotecilor publice din judeţul Dolj, Editura Sitech, Craiova, 2007.
 • Nicolae Băbălău (coordonator), Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman” Craiova la centenar, Editura Agora Craiova, 2008, 68 p. cu foto.
 • Codex aureus dacoromanorum
  vol.1 – Mihai Eminescu, Constantin Noica, Marija Gimbutas, C. Nicolaescu-Plopşor, Haşdeu, Mihai Şora, Craiova, 2009.
  vol.2 – Vasile Pârvan, Constantin Daicoviciu, Craiova, 2009.
  vol.3 – Hesiod, Eschil, Pindar, Sofocle, Herodot, Euripide, Tucidide, Platon, Aristotel, Cicero, Cezar, Vergiliu, Horaţiu, Ovidiu, Craiova, 2009.
  vol.4 – Marţial, Dion Chrysostomos, Plutarh, Pliniu cel Tânăr, Împăratul Traian, Tacit, Suetoniu, Ptolomeu, Arian, Tertulian, Dio Cassius, Origene, [s.n.], Craiova, 2009.
  vol.5 – Eusebius din Caesarea, Vasile cel Mare, Auxentius, Ioannes Cassianus, Augustinus, Priscus, Zosimos, Ştefan din Bizanţ, Procopius din Caesarea, Isidor din Sevilla, Fotie, Constantin Porfirogenetul, Craiova, 2009.
  vol.6 – Kekaumenos, Skylitzes, Ana Comnena, Kedrenos, Zonaras, Nichita Choniates, Ioan Cantacuzino, Manasses, Craiova, 2009.
  vol.7 – Plotin, Apocapes, Psellos, Callicles, Zonaras, Tzetzes, Chomatianos, Metochites, Acta Patriarchatus Constantinopolitani, Acta Cutlumusiensia, Paraspondylos, Ducas, Laonic Chalcocondil, Craiova, 2009.
  vol.8 – Ellis H. Minns, Nicorescu, C. I. Karadja, Ion I. Nistor, Gheorghe I. Brătianu, [s.n.], Craiova, 2009.
  vol.9 – Vasile Pârvan, Ellis H. Minns, Craiova, 2009.
  vol.10 – Aethicus Ister, Codex Rohonczi, Carolvs Avgvstvs Fridericvs Pertz / carte imaginală de Constantin Barbu; prefaţă de Acad. Eugen Simion, [s.n.], Craiova, 2009.
  vol.11 – Dimitrie Onciul, Petru Maior; prefaţă de Acad. Eugen Simion, [s.n.], Craiova, 2009.
  vol.12 – Gheorghe I. Brătianu, N. Bănescu, Ion I. Nistor, I. Lupaş, R. Rosetti, Constantin I. Karadja, [s.n.], Craiova, 2009.
  vol.13 – Ion Budai-Deleanu, [s.n.], Craiova, 2009.
  vol.14 – Anonymus Notarius, Simon de Keza, Rogerius, Ammian Marcellin, [s.n.], Craiova, 2009.
  vol.15 – Iordanes, Vopiscus, Eutropius, Priscus, Procopius, Nestor, [s,n.], Craiova, 2009.
  vol.16 – Neagoe Basarab, [s.n.], Craiova, 2009.
  vol.17 – Ovidius; prefaţă de Acad. Eugen Simion, [s.n.], Craiova, 2009, cu facsimile.
  vol.18 – Neagoe Basarab / carte imaginală de Constantin Barbu; prefaţă de Acad. Eugen Simion, [s.n.], Craiova, 2009, cu facsimile.
  vol.19 – Dimitrie Cantemir / carte imaginală de Constantin Barbu; prefaţă de Acad. Eugen Simion, [s.n.], Craiova, 2009, cu facsimile
  vol.20 – Blaga, Stăniloae, Brâncuşi, Paleolog, Noica, E. M. Cioran, Şora, [s.n.], Craiova, 2009.
 • Constantin Noica, Caiet îngrijit de Constantin Barbu, Editura Sitech, Craiova, 2009.
 • Damean Sorin Liviu, Cîrstea Marusia, Politică, diplomaţie şi război : profesorul Gheorghe Buzatu la 70 de ani, Editura Universitaria, Craiova, 2009.
 • Damean Sorin Liviu; Dindirică Lucian, Stat şi societate în Europa, vol.1, Editura Universitaria, Craiova, 2009.
 • Urziceanu Florentina, Bibliografia Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman” Dolj. Centenar 1908 – 2008 : bibliografie selectivă adnotată, Editura Beladi, Craiova, 2009.
 • Urziceanu Florentina; Dumitrescu Lavinia Olimpia, Presa doljeană de ieri şi de azi : catalog, Editura Beladi, Craiova, 2009.
 • Bercea-Florea Georgică; Datcu Ionel Anton, Din dosarele comunismului : drama ofiţerilor români, Editura Arves, Craiova, 2010.
 • Dindirică Lucian (coordonator); Dumitrescu Lavinia Olimpia; Popescu Daniela; Anghel Vasilica, Dicţionarul biobibliografic al membrilor Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Craiova, Editura Aius PrintEd, Craiova, 2010.
 • Dindirică Lucian (coordonator); Adriana Boboc, Ramona Pau, Mihaela Dudău, Manuscrise şi cărţi vechi în colecţiile Bibliotecii Judeţene ”Alexandru şi Aristia Aman” : catalog; prefaţă Sorin Liviu Damean, Editura Aius Printed, Craiova, 2010.
 • Dumitrescu Lavinia Olimpia; Popescu Dana, Craiova : Bibliografie selectivă (1838 – 2009), Editura Beladi, Craiova, 2010.
 • Sorescu George; Stuparu Ada, Elena Farago în scrisori şi documente inedite : recuperări biografice, Editura Sim Art, Craiova, 2010.
 • Şerban Ionuţ; Dindirică Lucian, Stat şi societate în Europa, vol. 2, Editura Aius PrintEd, Craiova, 2010.
 • Cîrstea Marusia; Damean Sorin Liviu, Stat şi societate în Europa, vol.3, Editura Universitaria, Craiova, 2011.
 • Damean Sorin Liviu; Cîrstea Marusia, Continuitate istorică în spaţiu şi timp : profesorul Vladimir Osiac la 70 de ani, Editura Universitaria, Craiova, 2011.
 • Dimitrie Cantemir : 300 de ani de la domnia Principelui Cantemir = 300 years from Prince Cantemirʼs reign 1710-1711, Craiova, 2011.
 • Gavrilescu Ioan, Jurnal de război. Adevărul asupra dezastrului de la Stalingrad, Editura Arves, Craiova, 2011.
 • Gherghe Petre; Cojoc Mirela, Opaiţele romane şi romano-bizantine descoperite în teritoriul Sucidavei, Editura Universitaria, Craiova, 2011.
 • HISTORICA – 10 ani. Antologie de studii şi articole de istorie, coord. Toma Rădulescu, Georgică Bercea-Florea, Mihaiţă Stoica, Editura Arvers, Craiova, 2011.
 • Marea istorie secretă a literaturilor din România de la începuturi până mâine în 100 de volume
  vol.3 – Cantemir – principele mileniului, Craiova, 2011.
  vol.4 – Eminescu – poezie şi nihilism, [s.n.], Craiova, 2011.
  vol.7 – Cantemir – Inorogul, Dumnezeu, silogismul, [s.n.], Craiova, 2011.
  vol.11 – Eminescu – Arhiva înnebunirii, [s.n.], Craiova, 2011.
  vol.12 – Eminescu – Arhiva uciderii, [s.n.], Craiova, 2011.
  vol.13 – Ioan Slavici – Dosarele de spionaj, [s.n.], Craiova, 2011, 2011.
  vol.18 – Bacovia – Manuscrisul volumului “Plumb”, [s.n.], Craiova, 2011.
  vol.21 – Cioran – Nihilistul privat, [s.n.], Craiova, 2011.
  vol.22 – Noica – Geniul în vremuri sărace, [s.n.], Craiova, 2011.
  vol.24 – Mihai Şora – Dialogul interior, [s.n.], Craiova, 2011.
 • Nedelcea Tudor, Românii de lângă noi, Editura Fundaţia Scrisul Românesc, Craiova, 2011
 • Arhivele Olteniei : 90 de ani de apariţie (1922-2012), serie nouă, nr.26, 2012.
 • Bălaşa Nicolae, Sarra, Editura Autograf MJM, Craiova, 2012.
 • Bălaşa Nicolae, Sub semnul întrebării, ediţia a 2-a, Editura Autograf MJM, Craiova, 2012.
 • Bălaşa Nicolae, Ziua a şasea, Editura Autograf MJM, Craiova, 2012.
 • Destin de istoric. In Honorem Dinu C. Giurescu, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2012.
 • Farago Elena, Era o fântână : antologie; ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de Ada Stuparu, Editura SimArt, Craiova, 2012.
 • Ghiţulescu Mihai; Dindirică Lucian, Stat şi societate în Europa, vol.4, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2012.
 • Rezeanu Paul, Brâncuşi. Tatăl nostru, Editura Autograf MJM, Craiova, 2012.
 • Adrian Păunescu : 20 iulie 1943-5 noiembrie 2010 [volum omagial]; cuvânt înainte de acad. Eugen Simion, Liga Culturală Pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni şi Editura Semne, 2013.
 • Baileşteanu Jean, Drum în tăcere. Ani de făgăduinţă, vol. 1, Editura Autograf MJM, Craiova, 2013
 • Bălaşa Nicolae, Lacrimi şi bani sau Ceţuri peste plaiuri mioritice, Editura Autograf MJM, Craiova, 2013.
 • Bălaşa Nicolae, Teatru, Editura Autograf MJM, Craiova, 2013.
 • Gigea-Gorun Petre, Primari ai Craiovei în slujba cetăţii : 1864-2013, Editura “Genessa”, Craiova, 2013.
 • Niţă Marian; Dindirică Lucian; Ionescu Florin, Iisus Hristos. Jertfă şi înviere, Editura Aius, Craiova, 2013.
 • Niţă Marian; Dindirică Lucian; Ionescu Florin, Ştiinţele exacte în Vechiul şi Noul Testament, Editura Aius, Craiova, 2013.
 • Padrόn Justo Jorge, Capcana timpului; în româneşte de Diana Maria Nicolăescu şi Ofelia Burtea, prefaţă de Ion Deaconescu, Editura Revers, [Craiova], 2013.
 • Permanenţele istoriei – Profesorul Corneliu-Mihail Lungu la 70 de ani; coordonatori: Sorin Liviu Damean, Marusia Cristea, Mihaela Damean, Lucian Dindirică, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2013.
 • Sorescu Marin, Configurări grafice III; cuvânt introductiv de George Sorescu, Editura Autograf MJM, Craiova, 2013.
 • Sorescu Marin, Jurnal inedit VI (Jurnal de călătorie : 1965-1981); ediţie îngrijită, cuvânt introductiv de Ada Stuparu, note şi anexe de George Sorescu, Editura Autograf MJM, Craiova, 2013.
 • Sorescu Marin, Poezii populare; note de George Sorescu, studiu introductiv de Ada Stuparu, Editura Autograf MJM, Craiova, 2013.
 • Sorescu Silvia Beatrice, Zbor de ghiocei, Editura Autograf MJM, Craiova, 2013.
 • Veniamin Micle, arhim., Ieromonahul Macarie. Tipograf român (1508-1512); postfaţă la ediţia a 2-a de Ion Deaconescu, Editura Revers, Craiova, 2013.
 • Ionuţ Şerban, Politică şi diplomaţie europeană: România şi Italia în relaţiile internaţionale în Epoca Modernă, Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2013, 248 p.
 • Marian Barbu, Mircea Eliade – subiect logic şi gramatical (comentarii critice), Editura Sitech, Craiova, 2013, 277 p.
 • Stuparu Ada, Elena Farago – Viata si opera, Editura Autograf MJM, Craiova, 2014, 176 p.
 • Colocviile Ion D. Sîrbu, Craiova 11-12 Octombrie 2013; coord. Nicolae Coande, Editura
  Autograf MJM, Craiova, 2014, 190 p.