Informații publiceCONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ LA NIVELUL INSTITUȚIEI
[Contract colectiv]ORGANIGRAMA BIBLIOTECII JUDEȚENE ”ALEXANDRU ȘI ARISTIA AMAN”
[Organigrama]CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN BIBIOTECA JUDEȚEANĂ ”ALEXANDRU ȘI ARISTIA AMAN”
[Codul de etică]TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE
[Transparența veniturilor salariale]BUGETUL PE ANUL 2018
[Bugetul]