Informații publiceCONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ LA NIVELUL INSTITUȚIEI
[Contract colectiv]ORGANIGRAMA BIBLIOTECII JUDEȚENE ”ALEXANDRU ȘI ARISTIA AMAN”
[Organigrama]CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ AL PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN BIBIOTECA JUDEȚEANĂ ”ALEXANDRU ȘI ARISTIA AMAN”
[Codul de etică]TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE
[Transparența veniturilor salariale valabile la data de 20.09.2018]
[Transparența veniturilor salariale valabile la data de 26.03.2018]BUGETUL PE ANUL 2018
[Bugetul]