Conferinţe. Seminarii

flag_roflag_uk

30-31 octombrie 2014, Ediţia a VII-a
Simpozion Ştiinţific Internaţional “Stat şi Societate în Europa”
www.aman.ro/conferinte-seminarii/

Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” alături Academia Oamenilor de Știință din România organizează, la Craiova, în perioada 30-31 octombrie 2014, Simpozionul  Științific Internațional “Stat și Societate în Europa”, manifestare ajunsă la ediția a VII-a.

Scopul principal al simpozionului este acela de a promova rezultatele cercetării academice în mai multe domenii, precum arheologie, istorie antică şi medie, istorie modernă, istorie contemporană, diplomaţie și relaţii internaţionale şi studii europene etc. De asemenea, dorim o punere în dialog a diverselor moduri de abordare, prin reunirea nu doar a unor teoreticieni, cercetători sau analişti, ci şi a unor personalităţi implicate activ în evoluțiile de pe scena internațională.

Lucrările conferinţei se vor desfăşura la Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”,  în limbile română şi engleză, iar comunicările vor fi publicate integral într-un volum intitulat “Românii în istoria Europei” ajuns, de-acum, la cel de-al III-lea număr, după ce anterior apăruseră alte patru volume sub titulatura “Stat şi societate în Europa”.

Comitetul de organizare al Simpozionului Ştiinţific Internaţional “Stat şi Societate în Europa”


 • prof. Sorin Liviu DAMEAN, Ph.D. (University of Craiova, Romania), sorin.damean@yahoo.com
 • Lucian DINDIRICĂ, Ph.D. (“Alexandru and Aristia Aman” Library, Romania), lucian.dindirica@yahoo.com
 • lect. Mihai GHIȚULESCU, Ph.D. (University of Craiova, Romania), mihai.ghitulescu@ymail.com
 • lect. Ionuţ ŞERBAN, Ph.D. (University of Craiova, Romania), jonutz_serban@yahoo.com
 • Alexandru Ionicescu, alexandru.ionicescu@gmail.com

Comitelul științific al Simpozionului Ştiinţific Internaţional “Stat şi Societate în Europa”


 • Acad. Dan BERINDEI (Romanian Academy)
 • Acad. Dinu C. GIURESCU (Romanian Academy)
 • em. prof. Luc DE VOS, Ph.D. (Royal Military Academy, Brussels, Belgium)
 • prof. Steven M. ROSS, Ph.D. („Johns Hopkins” University, USA)
 • prof. Francesco GUIDA, Ph.D. (University of Roma Tre, Italy)
 • prof. Dan Claudiu DĂNIȘOR, Ph.D. (University of Craiova, Romania)
 • prof. Adrian CIOROIANU, Ph.D. (University of Bucharest, Romania)
 • prof. Ioan SCURTU, Ph.D. (Academy of Romanian Scientists)
 • prof. Sorin Liviu DAMEAN, Ph.D. (University of Craiova, Romania)
 • Prof. Ioan HORGA, Ph.D. (University of Oradea, Romania)
 • Prof. Adrian IVAN, Ph.D. („Babeș-Bolyai” University, Cluj-Napoca)
 • Assoc. prof. Adrian BASARABĂ, Ph.D. (West University Timișoara, Romania)
 • Monica AVRAM, Ph.D. (Mureș County Library, Tg. Mureș, Romania)
 • Silviu BORȘ, Ph.D. (“Astra” Library, Sibiu, Romania)
 • Lucian DINDIRICĂ, Ph.D. („Alexandru and Aristia Aman” Library, Romania)
 • Ivo Filipov GHEORGHIEV („Ave” Union, Vidin, Bulgaria)

SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI:

 • Științe Sociale;
 • Istorie;
 • Monarhie şi Cultură în Balcani

Instrucțiuni autori


Textele trimise spre publicare trebuie să fie în format electronic, în limba română sau engleză trebuie să aibă un rezumat în limba engleză, precedat de cinci cuvinte cheie în limbile română și franceză/engleză.
Textul articolului trebuie să fie în format A4, Microsoft Word, Times New Roman, Dimensiune Font 12, Space 1.
Articolele nu trebuie să depășească 10 pagini.
Notele de subsol vor fi redactate după cum urmează:
- pentru cărți:
Dan Berindei, Modernitate și trezire națională. Cultura națională română modernă. Studii și eseuri, București, Editura Fundației PRO, 2003, p.5.
- pentru articole:
Bruce Little, Nașterea opiniilor postmoderniste și sfârșitul lor, în „Analele Universității din Craiova. Istorie”, an XII, nr. 12/2007, p.293.
- pentru surse de arhivă:
Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare, se va cita: A.N.I.C.), fond Casa Regală, dosar nr. 4/1866, f.3.
Articolele trimise trebuie, în mod obligatoriu, să conțină următoarele date despre autori : numele și prenumele, gradul științifico-didactic, instituția, adresa, telefon, fax, e-mail.
În eventualitatea în care articolul conține și ilustrații, acestea trebuie trimise în format JPEG.

PARTICIPANŢI:


PROGRAMUL SIMPOZIONULUI

Joi – 30 octombrie 2014

10:30 Înregistrarea participanților

11:00 Deschiderea lucrărilor. Comunicări în plen

1. Dr. Georgeta Filitti, Bucureşti, Monarhie şi cultură în România.
2. Prof.univ.dr. Apostolos Patelakis, Institutul de Studii Balcanice Salonic, Misterele monumentului funerar de la Amfipoli (325 – 300 î. Hr.).
3. Adrian Cioroianu, Universitatea din Bucureşti, titlu rezervat.
4. Prof.univ.dr. Valentin Ciorbea, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Conlucrarea Bisericii Ortodoxe Române cu Armata României – un proiect de deschidere între principalele instituţii ale statului.
5. Daniela Popescu, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, O bibliotecă într-o bibliotecă. Biblioteca “Acad. Dan Berindei” în Biblioteca Aman.

13:00 Masa de prânz

15:00-17:20 Comunicări în plen – Secțiunea Monarhie şi cultură în Balcani

1. Dinu Zanfirescu, Bucureşti, Monarhia în România.
2. Dr. Mihaela Albu, Craiova, Condiţia artiştilor şi scriitorilor români în perioada monarhiei. Mărturii directe.
3. Dr. Virginia Popovic, Novi Sad, Serbia, Dezvoltatea literaturii din Banatul sarbesc in timpul monarhiei.
4. Dr. Alexandar Uzelac, Serbia, Western mercenaries and knightly culture in the 14th century Serbia.
5. Dr. Camelia Zăbavă, Craiova, Reviste olteneşti în perioada monarhiei. Studiu de caz: Arhivele Olteniei.
6. Dr. Dan Anghelescu, Bucureşti, Revista Fundaţiilor Regale.
7. Dr. Gacović Slavoljub, Serbia, Influenţele politice si culturale ale Valahiei asupra Despotatului de la Vidin in Evul mediu
8. Drd. Silvia Diana Solkotovic, Serbia, Regina-Mamă, Regina Maria a Iugoslaviei.
9. Marius Chelaru, Iaşi, Realizări culturale în Iaşul interbelic.

17:30 Lansare de carte: Ioniţă Apostolache, Lucian Dindirică, Teologie şi slujire pastorală în viaţa şi opera Mitropoliţilor Firmilian Marin şi Nestor Vornicescu

Vineri – 31 octombrie 2014

9:30 – 12:30 Comunicări în plen – Secțiunea Istorie

1. Conf.univ.dr. Lucian Amon, Universitatea din Craiova, Contribuţii la cunoaşterea arhitecturii sucidavense.
2. Lect.univ.dr. Marian Cosac, Asist.univ.dr. George Murătoreanu, Asist.univ.dr. Radu Alexandru, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Cercetări arheologice în peşterile din cheile Varghisului – jud. Harghita.
3. Lect.univ.dr. Mircea Anghelinu, Loredana Niţă, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Situl paleolitic de la Topliţa-Pârâul Baicăului.
4. Prof.univ.dr. Dinică Ciobotea, Universitatea din Craiova, Aspecte inedite privind relațiile de proprietate în obștea moșnenilor Peștișani (jud. Gorj) în prima jumătate a secolului XIX.
5. Lect.univ.dr. Liviu Marius Ilie, Universitatea din Craiova, Biserica Sf. Dumitru din Craiova în secolul al XVII-lea.
6. Conf.univ.dr. Constanţiu Dinulescu, Universitatea din Craiova, Gândirea politică europeană din secolele XVI-XVIII în disputa dintre laic şi religios.
7. Conf.univ.dr. Denis Căprăroiu, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Interpretări noi privind mormântul numărul 10 din Biserica Domnească de la Curtea de Argeș.
8. Asist.univ.dr. Cosmin Dogaru, Universitatea din Bucureşti, Mecanismul rotaţiei la guvernare în timpul lui Carol I. Stabilizarea unei alternanţe organizate între PNL şi Partidul Conservator (1895-1914).
9. Prof.univ.dr. Sorin Liviu Damean, Universitatea din Craiova, Aspecte din viaţa cotidiană a Regelui Carol I al României.
10. Lect.univ.dr. Sorin Cristescu, Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, Ultimele zile din viaţa Regelui Carol I reflectate în telegramele ministrului plenipotenţiar al Austro-Ungariei, contele Ottokar von Czernin.
11. Drd. Elena Dinu, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Legile sanitare din Vechiul Regat în perioada 1874-1910.
12. Prof.univ.dr. Alexandru Oşca, Universitatea „Hyperion” Bucureşti, Bătălia pentru Ardeal (octombrie 1944). Considerente politice şi militare.
13. Prof.univ.dr. Ştefan Păun, Universitatea „Hyperion” Bucureşti, Aspecte privind politica externă a României în perioada 1945-1965.

13.00 – Lansare de carte: Verginia Vedinaș, Identitate națională și iubire de țară.

14:00 – Masa de prânz

15:30 –19:00 Comunicări în plen – Secțiunea Istorie

1. Asist.univ.dr. Enache Tuşa, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Structuri sociale şi forme ale proprietăţii în Dobrogea, 1880-1945 .
2. Prof.univ.dr. Ion Stanciu, conf. univ. dr. Iulian Oncescu, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Ion și Dumitru Brătianu – doi politicieni, două stiluri politice în România secolului al XIX-lea.
3. Prof.univ.dr. Stoica Lascu, Universitatea “Ovidius” Constanta, Responsabilităţi ale Marilor Puteri în izbucnirea Primului Război Mondial (opinii româneşti din vara-toamna anului 1914).
4. Conf.univ.dr. Marusia Cîrstea, Universitatea din Craiova, Aspecte privind activitatea ataşaţilor militari români la Belgrad şi Praga (1919-1939).
5. Prof.univ.dr. Gheorghe Onişoru, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Problema integrităţii teritoriale a statului român în preliminarii la actul de la 23 august 1944.
6. Dr. Cristian Scăiceanu, Banca Naţională a României, Bucureşti, Activitatea filatelică a lui C.S. Nicolăescu-Popşor.
7. Silviu Miloiu, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Provocările unui nou inceput. România si Norvegia (1963-1965).
8. Asist.univ.dr. Cezar Stanciu, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Impactul loviturii de stat din Chile (1973) asupra comuniştilor europeni.
9. Lect.univ.dr. Mihai Ghiţulescu, Universitatea din Craiova, Instituționalizare și personalism. În căutarea unui model instituțional comunist.
10. Prof.univ.dr. Avram Cezar, Lect.univ.dr. Mihaela Bărbieru, Conf.univ.dr. Radu Roxana, “Institutul C.S. Nicolăescu-Plopșor”, Mecanismele instituţionale ale regimului “democrat-popular”: reforma învăţământului.
11. Prof.univ.dr. Avram Cezar, Lect.univ.dr. M. Bărbieru, dr. Lucian Dindirică, conf.univ.dr. Radu Roxana, “Institutul C.S. Nicolăescu-Plopșor” și Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman”, Regimul cultelor supus deciziilor politice ale partidului unic: masurile guvernului Groza si Constitutia din anul 1948 privind subordonarea bisericii
12. Prof.univ.dr. Avram Cezar, Lect.univ.dr. Bărbieru Mihaela, dr. Lucian Dindirică, conf.univ.dr. Radu Roxana, “Institutul C.S. Nicolăescu-Plopșor” și Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman, Sovietizarea culturii: reorganizarea Academiei Romane si deposedarea de patrimoniu.
13. Dr. Lucian Dindirică, Biblioteca „Județeană Alexandru și Aristia Aman”, Reorganizarea administrativ-teritorială a României după model sovietic
14. Dr. Tanase Bujduveanu, Constanta, Înfiinţarea Şcolilor Comerciale din Peninsula Balcanică (1890-1910) în timpul regelui Carol I al României
15. Toma Rădulescu, Craiova, Fundații culturale craiovene sprijinite de Casa Regală a României
16. Drd. Cezar Ciorteanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, De la invadarea Poloniei la ultimatumul sovietic din 26 iunie 1940. Autorităţile române şi problema refugiaţilor (septembrie 1939 – iulie 1940).
17. Prof.univ.dr. Corneliu Mihail Lungu, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Documente de arhivă privind caracterul nociv al revizionismului maghiar.
18. Prof.univ.dr. Ioan Scurtu, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Povestiri adevărate: un studiu în revista „Studii”.
19. Drd. Mihai Nicolae, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Principatele Române în sistemul de alianţe (1815-1856).
20. Prof.univ.dr. Gheorghe Sbârnă, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Conferinţa Uniunii interparlamentare de la Istanbul din septembrie 1934 şi problema revizionismului maghiar.
21. Ionuţ Şerban, Universitatea din Craiova, Activitatea diplomaţilor italieni în România în timpul Primului Război Mondial.
22. Dr. Rodica Păvălan, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Legislație Românească și acorduri internaționale în domeniul telecomunicațiilor în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
23. Adriana Boboc, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Dimitrie Cantemir – Principele cărturar în colecțiile Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman.
24. Radu Vințeanu, Consiliul Județean Dolj, Organizarea administrativă în Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea.

Comunicări în plen – Secțiunea Științe Sociale

1. Conf.univ.dr. Adrian Bogdan, Universitatea din Craiova, Incidenţa Dreptului internaţional asupra delimitării platoului continental: aspecte teoretice si practice.
2. Lect.univ.dr. Cosmin Gherghe, Universitatea din Craiova, Liberalism and the Democratic Reviriment in Eastern Europe since 1989. Case-study: Electoral Performance in Legislative Elections in Romania 1990-2014
3. Lect.univ.dr. Cătălina Georgescu, Universitatea din Craiova, New Historical Institutionalism and Public Administrations Reform since 1989. Case-study: Effects of European Integration on the Romanian Public Administrations Reform.
4. Lect.univ.dr. Radu Cristian Petcu, Universitatea din Craiova, Provocările diversităţii şi cosmopolitianismului asupra cetăţeniei şi politicilor de identitate naţională.
5. Dr. Angela Ramona Dumitru, Craiova, Spatiul francofon din perspectiva alegerilor europarlamentare 2014″
6. Asist.univ.dr. Alexandra Porumbescu, Universitatea din Craiova, Globalizare și fragmentare. Organizare internațională în secolul XXI.
7. Conf.univ.dr. Adrian Basarabă, Universitatea de Vest – Timișoara, Tranziţia spre democraţie în Serbia şi evoluţia comportamentului electoral în perioada 1990-2000.
8. Conf.univ.dr. Anca Parmena Olimid (University of Craiova, Faculty of Law and Social Sciences, Political Sciences Specialization) New Institutional Patterns and Information Security Policies in the Euro-Atlantic Region (2001-2014).
9. Dr. Mihaela Camelia Ilie (University of Craiova, Faculty of Law and Social Sciences, Political Sciences Specialization) The Erasure of King Carol II’s Name at the Church Saint Ioan Hera from Craiova.


Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”, str. M. Kogălniceanu nr.9, Craiova, Dolj
Telefon: 0040251-532267, 0040351-441810; Fax: 0040251-523177; E-mail: conference@aman.ro; www.aman.ro/conferinte-seminarii/flag_roflag_uk

30-31 octombrie 2014, Ediţia a VII-a
International Conference State & Society in Europe
www.aman.ro/conferinte-seminarii/

„Alexandru and Aristia Aman” Dolj County Library, in partnership with Romanian Scientists Academy, organizes during October 30-31, 2014, in Craiova, The International Science Symposium „State and Society in Europe” 7-th edition.

The aim objective of the symposium is to promote the results of academic research on various fields, like: archeology, ancient and middle history, modern history, contemporary history, diplomacy, foreign relations and European studies. Its purpose is also to establish a dialogue between different ways of approaching, by reuniting not only theoreticians, researchers and analysts, but also some personalities actively involved in the transformations on the international scene.

The workshops will be held at “Alexandru and Aristia Aman” Dolj County Library, in Romanian and English, and the lectures will be fully published in a volume called “Romanians in Europe History”, volume third, priory published in four volumes under the title “State and Society in Europe”.

Organizing Committee of International Conference State & Society in Europe


 • prof. Sorin Liviu DAMEAN, Ph.D. (University of Craiova, Romania), sorin.damean@yahoo.com
 • Lucian DINDIRICĂ, Ph.D. (“Alexandru and Aristia Aman” Library, Romania), lucian.dindirica@yahoo.com
 • lect. Mihai GHIȚULESCU, Ph.D. (University of Craiova, Romania), mihai.ghitulescu@ymail.com
 • lect. Ionuţ ŞERBAN, Ph.D. (University of Craiova, Romania), jonutz_serban@yahoo.com
 • Alexandru Ionicescu, alexandru.ionicescu@gmail.com

Scientific Committee of International Conference State & Society in Europe


 • Acad. Dan BERINDEI (Romanian Academy)
 • Acad. Dinu C. GIURESCU (Romanian Academy)
 • em. prof. Luc DE VOS, Ph.D. (Royal Military Academy, Brussels, Belgium)
 • prof. Steven M. ROSS, Ph.D. („Johns Hopkins” University, USA)
 • prof. Francesco GUIDA, Ph.D. (University of Roma Tre, Italy)
 • prof. Dan Claudiu DĂNIȘOR, Ph.D. (University of Craiova, Romania)
 • prof. Adrian CIOROIANU, Ph.D. (University of Bucharest, Romania)
 • prof. Ioan SCURTU, Ph.D. (Academy of Romanian Scientists)
 • prof. Sorin Liviu DAMEAN, Ph.D. (University of Craiova, Romania)
 • Prof. Ioan HORGA, Ph.D. (University of Oradea, Romania)
 • Prof. Adrian IVAN, Ph.D. („Babeș-Bolyai” University, Cluj-Napoca)
 • Assoc. prof. Adrian BASARABĂ, Ph.D. (West University Timișoara, Romania)
 • Monica AVRAM, Ph.D. (Mureș County Library, Tg. Mureș, Romania)
 • Silviu BORȘ, Ph.D. (“Astra” Library, Sibiu, Romania)
 • Lucian DINDIRICĂ, Ph.D. („Alexandru and Aristia Aman” Library, Romania)
 • Ivo Filipov GHEORGHIEV („Ave” Union, Vidin, Bulgaria)

SECTIONS:

 • Științe Sociale;
 • Istorie;
 • Monarhie şi Cultură în Balcani

Instructions for authors:


The texts send for publishing should be in an electronic form, in Romanian or in English and should have an English summary, preceded by 5 key words in Romanian, English or French.
The article should be in A4 form, Microsoft Word, Times New Roman, 12, space 1.
The articles should not have more than 10 pages.
The footnotes will be edited as following:
- for books:
Dan Berindei, Modernitate și trezire națională. Cultura națională română modernă. Studii și eseuri, București, Editura Fundației PRO, 2003, p.5.
- for articles:
Bruce Little, Nașterea opiniilor postmoderniste și sfârșitul lor, în „Analele Universității din Craiova. Istorie”, an XII, nr. 12/2007, p.293.
- for achive sources:
Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare, se va cita: A.N.I.C.), fond Casa Regală, dosar nr. 4/1866, f.3.
All articles must contain the following data regarding the authors: name and surname, scientific degree, institution, address, phone number, fax number, e-mail.
If the article contains pictures, these must be sent in JPEG format.

PARTICIPANTS:


PROGRAM:

Joi – 30 octombrie 2014

10:30 Înregistrarea participanților

11:00 Deschiderea lucrărilor. Comunicări în plen

1. Dr. Georgeta Filitti, Bucureşti, Monarhie şi cultură în România.
2. Prof.univ.dr. Apostolos Patelakis, Institutul de Studii Balcanice Salonic, Misterele monumentului funerar de la Amfipoli (325 – 300 î. Hr.).
3. Adrian Cioroianu, Universitatea din Bucureşti, titlu rezervat.
4. Prof.univ.dr. Valentin Ciorbea, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Conlucrarea Bisericii Ortodoxe Române cu Armata României – un proiect de deschidere între principalele instituţii ale statului.
5. Daniela Popescu, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, O bibliotecă într-o bibliotecă. Biblioteca “Acad. Dan Berindei” în Biblioteca Aman.

13:00 Masa de prânz

15:00-17:20 Comunicări în plen – Secțiunea Monarhie şi cultură în Balcani

1. Dinu Zanfirescu, Bucureşti, Monarhia în România.
2. Dr. Mihaela Albu, Craiova, Condiţia artiştilor şi scriitorilor români în perioada monarhiei. Mărturii directe.
3. Dr. Virginia Popovic, Novi Sad, Serbia, Dezvoltatea literaturii din Banatul sarbesc in timpul monarhiei.
4. Dr. Alexandar Uzelac, Serbia, Western mercenaries and knightly culture in the 14th century Serbia.
5. Dr. Camelia Zăbavă, Craiova, Reviste olteneşti în perioada monarhiei. Studiu de caz: Arhivele Olteniei.
6. Dr. Dan Anghelescu, Bucureşti, Revista Fundaţiilor Regale.
7. Dr. Gacović Slavoljub, Serbia, Influenţele politice si culturale ale Valahiei asupra Despotatului de la Vidin in Evul mediu
8. Drd. Silvia Diana Solkotovic, Serbia, Regina-Mamă, Regina Maria a Iugoslaviei.
9. Marius Chelaru, Iaşi, Realizări culturale în Iaşul interbelic.

17:30 Lansare de carte: Ioniţă Apostolache, Lucian Dindirică, Teologie şi slujire pastorală în viaţa şi opera Mitropoliţilor Firmilian Marin şi Nestor Vornicescu

Vineri – 31 octombrie 2014

9:30 – 12:30 Comunicări în plen – Secțiunea Istorie

1. Conf.univ.dr. Lucian Amon, Universitatea din Craiova, Contribuţii la cunoaşterea arhitecturii sucidavense.
2. Lect.univ.dr. Marian Cosac, Asist.univ.dr. George Murătoreanu, Asist.univ.dr. Radu Alexandru, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Cercetări arheologice în peşterile din cheile Varghisului – jud. Harghita.
3. Lect.univ.dr. Mircea Anghelinu, Loredana Niţă, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Situl paleolitic de la Topliţa-Pârâul Baicăului.
4. Prof.univ.dr. Dinică Ciobotea, Universitatea din Craiova, Aspecte inedite privind relațiile de proprietate în obștea moșnenilor Peștișani (jud. Gorj) în prima jumătate a secolului XIX.
5. Lect.univ.dr. Liviu Marius Ilie, Universitatea din Craiova, Biserica Sf. Dumitru din Craiova în secolul al XVII-lea.
6. Conf.univ.dr. Constanţiu Dinulescu, Universitatea din Craiova, Gândirea politică europeană din secolele XVI-XVIII în disputa dintre laic şi religios.
7. Conf.univ.dr. Denis Căprăroiu, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Interpretări noi privind mormântul numărul 10 din Biserica Domnească de la Curtea de Argeș.
8. Asist.univ.dr. Cosmin Dogaru, Universitatea din Bucureşti, Mecanismul rotaţiei la guvernare în timpul lui Carol I. Stabilizarea unei alternanţe organizate între PNL şi Partidul Conservator (1895-1914).
9. Prof.univ.dr. Sorin Liviu Damean, Universitatea din Craiova, Aspecte din viaţa cotidiană a Regelui Carol I al României.
10. Lect.univ.dr. Sorin Cristescu, Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti, Ultimele zile din viaţa Regelui Carol I reflectate în telegramele ministrului plenipotenţiar al Austro-Ungariei, contele Ottokar von Czernin.
11. Drd. Elena Dinu, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Legile sanitare din Vechiul Regat în perioada 1874-1910.
12. Prof.univ.dr. Alexandru Oşca, Universitatea „Hyperion” Bucureşti, Bătălia pentru Ardeal (octombrie 1944). Considerente politice şi militare.
13. Prof.univ.dr. Ştefan Păun, Universitatea „Hyperion” Bucureşti, Aspecte privind politica externă a României în perioada 1945-1965.

13.00 – Lansare de carte: Verginia Vedinaș, Identitate națională și iubire de țară.

14:00 – Masa de prânz

15:30 –19:00 Comunicări în plen – Secțiunea Istorie

1. Asist.univ.dr. Enache Tuşa, Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Structuri sociale şi forme ale proprietăţii în Dobrogea, 1880-1945 .
2. Prof.univ.dr. Ion Stanciu, conf. univ. dr. Iulian Oncescu, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Ion și Dumitru Brătianu – doi politicieni, două stiluri politice în România secolului al XIX-lea.
3. Prof.univ.dr. Stoica Lascu, Universitatea “Ovidius” Constanta, Responsabilităţi ale Marilor Puteri în izbucnirea Primului Război Mondial (opinii româneşti din vara-toamna anului 1914).
4. Conf.univ.dr. Marusia Cîrstea, Universitatea din Craiova, Aspecte privind activitatea ataşaţilor militari români la Belgrad şi Praga (1919-1939).
5. Prof.univ.dr. Gheorghe Onişoru, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Problema integrităţii teritoriale a statului român în preliminarii la actul de la 23 august 1944.
6. Dr. Cristian Scăiceanu, Banca Naţională a României, Bucureşti, Activitatea filatelică a lui C.S. Nicolăescu-Popşor.
7. Silviu Miloiu, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Provocările unui nou inceput. România si Norvegia (1963-1965).
8. Asist.univ.dr. Cezar Stanciu, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Impactul loviturii de stat din Chile (1973) asupra comuniştilor europeni.
9. Lect.univ.dr. Mihai Ghiţulescu, Universitatea din Craiova, Instituționalizare și personalism. În căutarea unui model instituțional comunist.
10. Prof.univ.dr. Avram Cezar, Lect.univ.dr. Mihaela Bărbieru, Conf.univ.dr. Radu Roxana, “Institutul C.S. Nicolăescu-Plopșor”, Mecanismele instituţionale ale regimului “democrat-popular”: reforma învăţământului.
11. Prof.univ.dr. Avram Cezar, Lect.univ.dr. M. Bărbieru, dr. Lucian Dindirică, conf.univ.dr. Radu Roxana, “Institutul C.S. Nicolăescu-Plopșor” și Biblioteca Județeană “Alexandru și Aristia Aman”, Regimul cultelor supus deciziilor politice ale partidului unic: masurile guvernului Groza si Constitutia din anul 1948 privind subordonarea bisericii
12. Prof.univ.dr. Avram Cezar, Lect.univ.dr. Bărbieru Mihaela, dr. Lucian Dindirică, conf.univ.dr. Radu Roxana, “Institutul C.S. Nicolăescu-Plopșor” și Biblioteca Județeană Alexandru și Aristia Aman, Sovietizarea culturii: reorganizarea Academiei Romane si deposedarea de patrimoniu.
13. Dr. Lucian Dindirică, Biblioteca „Județeană Alexandru și Aristia Aman”, Reorganizarea administrativ-teritorială a României după model sovietic
14. Dr. Tanase Bujduveanu, Constanta, Înfiinţarea Şcolilor Comerciale din Peninsula Balcanică (1890-1910) în timpul regelui Carol I al României
15. Toma Rădulescu, Craiova, Fundații culturale craiovene sprijinite de Casa Regală a României
16. Drd. Cezar Ciorteanu, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, De la invadarea Poloniei la ultimatumul sovietic din 26 iunie 1940. Autorităţile române şi problema refugiaţilor (septembrie 1939 – iulie 1940).
17. Prof.univ.dr. Corneliu Mihail Lungu, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Documente de arhivă privind caracterul nociv al revizionismului maghiar.
18. Prof.univ.dr. Ioan Scurtu, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Povestiri adevărate: un studiu în revista „Studii”.
19. Drd. Mihai Nicolae, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Principatele Române în sistemul de alianţe (1815-1856).
20. Prof.univ.dr. Gheorghe Sbârnă, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Conferinţa Uniunii interparlamentare de la Istanbul din septembrie 1934 şi problema revizionismului maghiar.
21. Ionuţ Şerban, Universitatea din Craiova, Activitatea diplomaţilor italieni în România în timpul Primului Război Mondial.
22. Dr. Rodica Păvălan, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Legislație Românească și acorduri internaționale în domeniul telecomunicațiilor în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
23. Adriana Boboc, Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”, Dimitrie Cantemir – Principele cărturar în colecțiile Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman.
24. Radu Vințeanu, Consiliul Județean Dolj, Organizarea administrativă în Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea.

Comunicări în plen – Secțiunea Științe Sociale

1. Conf.univ.dr. Adrian Bogdan, Universitatea din Craiova, Incidenţa Dreptului internaţional asupra delimitării platoului continental: aspecte teoretice si practice.
2. Lect.univ.dr. Cosmin Gherghe, Universitatea din Craiova, Liberalism and the Democratic Reviriment in Eastern Europe since 1989. Case-study: Electoral Performance in Legislative Elections in Romania 1990-2014
3. Lect.univ.dr. Cătălina Georgescu, Universitatea din Craiova, New Historical Institutionalism and Public Administrations Reform since 1989. Case-study: Effects of European Integration on the Romanian Public Administrations Reform.
4. Lect.univ.dr. Radu Cristian Petcu, Universitatea din Craiova, Provocările diversităţii şi cosmopolitianismului asupra cetăţeniei şi politicilor de identitate naţională.
5. Dr. Angela Ramona Dumitru, Craiova, Spatiul francofon din perspectiva alegerilor europarlamentare 2014″
6. Asist.univ.dr. Alexandra Porumbescu, Universitatea din Craiova, Globalizare și fragmentare. Organizare internațională în secolul XXI.
7. Conf.univ.dr. Adrian Basarabă, Universitatea de Vest – Timișoara, Tranziţia spre democraţie în Serbia şi evoluţia comportamentului electoral în perioada 1990-2000.
8. Conf.univ.dr. Anca Parmena Olimid (University of Craiova, Faculty of Law and Social Sciences, Political Sciences Specialization) New Institutional Patterns and Information Security Policies in the Euro-Atlantic Region (2001-2014).
9. Dr. Mihaela Camelia Ilie (University of Craiova, Faculty of Law and Social Sciences, Political Sciences Specialization) The Erasure of King Carol II’s Name at the Church Saint Ioan Hera from Craiova.


Public Library “Alexandru şi Aristia Aman”, no.9, M. Kogălniceanu, Craiova, Dolj
Telefon: 0040251-532267, 0040351-441810; Fax: 0040251-523177; E-mail: conference@aman.ro; www.aman.ro/conferinte-seminarii/