Biblioteca Exilului Românesc din Paris – Basarab Nicolescu

“Biblioteca Exilului Românesc din Paris – Basarab Nicolescu” va fi inaugurată marți, 18 octombrie, la Biblioteca Aman

macheta-basarab

Marți, 18 octombrie, va fi inaugurată “Biblioteca Exilului Românesc din Paris – Basarab Nicolescu”. Evenimentul este planificat să se desfășoare în prezența donatorului, acad. Basarab Nicolescu, și a numeroși oaspeți.
Colecția de cărți și documente reunește scrieri remarcabile, inaccesibile publicului larg până acum. Între scriitorii prezenți în colecția donată de acad. Basarab Nicolescu întâlnim nume importante ale exilului românesc precum Mircea Eliade, Emil Cioran, Claude Sernet, Horia Stamatu, Victor Brauner, Benjamin Fondane, Prințesa Marta Bibescu, Elena Văcărescu, Pius Servien, Vintilă Horia, Virgil Ierunca, Pamfil Șeicaru, Gherasim Luca, Ștefan Lupașcu, Eugen Ionescu, Basarab Nicolescu ș.a. Fapt inedit, conexiunile și legăturile întreținute de acad. Basarab Nicolescu diverse personalități ale exilului românesc s-au concretizat într-o serie de cărți purtând autografe prețioase și dedicații ale unor scriitori consacrați precum A.D. Xenopol, Emil Cioral, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Vintilă Horia, Virgil IErunca, Ilarie Voronca, Gherasim Luca, Octavian Vuia, Pamfil Șeicaru, Mioara Cremene, Horia Damian ș.a.
În ceea ce privește publicațiile periodice, este de remarcat valoarea pe care o are colecția completă a uneia dintre cele mai prestigioase reviste care a apărut la Paris, în intervalul 1969-1986. Este vorba despre revista “Limite”, Virgil Ierunca și N. Petra fiind doi dintre coordonatori. Tot în format complet, revista “3e Millénaire”, editată la Paris, din al cărei comitet de redacție au făcut parte Ștefan Lupașcu și Basarab Nicolescu, prezintă un deosebit interes pentru cercetătorul fenomenului trandisciplinarității. De asemenea, la fel de importante sunt revistele “Contrapunct”, “France-Soir”, “La Nouvelle République”, “La France Catholique”, “Les Nouvelles Littéraires”, dar și celebrul număr dedicat marelui Brâncuși al Revistei “The Little Review”, din toamna anului 1921.
De asemenea, colecția reunește afișe și fotografii inedite, invitații și cataloage de expoziții (unele cu inscripții manuscrise), texte, tăieturi de presă, plachete, scrisori document ce îi au drept autori pe Vintilă Horia, Ștefan Lupașcu, Panait Istrati ș.a.
Președintele Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa, a evidențiat faptul că donația academicianului Basarab Nicolescu reprezintă o notabilă dovadă de încredere acordată Bibliotecii Județene „Alexandru și Aristia Aman“, precum și o recunoaștere a evoluției remarcabile înregistrate de instituția de cultură și a rolului pe care și l-a conturat, la nivel național.
„Suntem profund onorați de faptul că domnul academician Basarab Nicolescu a ales Biblioteca «Alexandru și Aristia Aman», instituție de cultură din subordinea Consili-ului Județean Dolj, pentru a-i încredința spre păstrare, în interesul publicului larg, acest fond de volume și documente, extrem de valoros și reprezentativ.
Ca președinte al CJ Dolj, dar și ca simplu cititor interesat de acest capitol im-portant al literaturii române, doresc să îi adresez domnului academician sincere mulțumiri pentru această donație deosebită și pentru încrederea pe care ne-o oferă. Îl asigurăm, toto-dată, că înțelegem pe deplin responsabilitatea pe care o primim, odată cu această bogată colecție de carte, și că vom acționa pentru a o pune cât mai bine în valoare, prin interme-diul «Bibliotecii Exilului Românesc din Paris – Basarab Nicolescu».
În egală măsură, vreau să felicit colectivul și echipa de conducere a Bibliotecii Județene, pentru că în spatele acestei reușite se află și eforturile lor, prin care au transfor-mat instituția într-un reper la nivel național. Sunt demersuri pentru care Consiliul Județean Dolj și-a oferit întreaga susținere, în vederea creării unor condiții demne de statutul unei biblioteci cu adevărat europene, sprijin pe care înțelegem să îl acordăm și pe viitor, în beneficiul comunității și al actului de cultură“, a declarat președintele Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa.
În legătură cu ultimele pregătiri ale Bibliotecii Județene “Alexandru și Aristia Aman”, Lucian Dindirică, managerul instituției, a declarat că: “am intrat pe ultima sută de metri cu pregătirea inaugurării “Bibliotecii Exilului Românesc din Paris – Basarab Nicolescu”. Acum, când mai sunt doar câteva zile până la acest moment, ne preocupăm de ultimele detalii ale evenimentului. Atât pentru donator, acad. Basarab Nicolescu, cât și pentru toți cei care vor asista la evenimentul inaugural, pregătim o serie de surprize. Intenționăm ca în data de 18 octombrie, în sala pe care am amenajat-o și dotat-o în acord cu cerințele și sugestiile donatorului, să asistăm cu toții la un eveniment de excepție. Cărțile și toate celelalte documente care ne-au parvenit de la Paris vor fi puse în valoare într-un mod inedit, demn de o primă Bibliotecă a Exilului în România. Pereții sălii în care vom găzdui biblioteca vor ilustra bogăția și importanța scrierilor și documentelor donate de acad. Basarab Nicolescu, iar regimul acestei secții, sperăm chiar din prima zi, va fi unul de acces liber la raft. Publicul avizat sau curios în legătură cu operele și activitatea exilului din Paris va dispune de posibilitatea de a lectura și consulta lucrările expuse. Un aspect inedit al acestei biblioteci constă în valorificarea și expunerea unui număr însemnat de afișe și fotografii, primele prezentând interes pentru activitățile desfășurate de exilul românesc din Paris în ultima jumătate de veac, în vreme ce ultimele fiind o mărturie solidă a experiențelor la care donatorul, acad. Basarab Nicolescu, a fost părtaș de-a lungul anilor. Suntem încredințați că evenimentul va fi unul aparte. Accesul neîngrădit la mărturiile fixate de exilul românesc din Paris oferă posibilitatea, în primul rând, unui necesar recurs la memoria intelectualității din Parisul postbelic care, și nu cred că exagerăm, a lăsat moștenire poate cea mai reprezentativă creație literară românească în ultima jumătate de secol.