BIBLIONET

[Programul Biblionet]      [Centrul de formare]      [Serviciul CIP]      [Bibliotecile locale]

PROGRAMUL BIBLIONET

“Biblionet – lumea în biblioteca mea” este un program derulat pe o perioadă de cinci ani, care le facilitează românilor accesul gratuit la informaţie, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România.
Prin cursurile de formare şi tehnologia furnizată, „Biblionet” ajută bibliotecile să asigure servicii în comunităţile locale sub forma unui parteneriat între International Research & Exchanges Board (IREX), Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), autorităţile locale şi naţionale şi bibliotecile din ţară. Pentru a-şi atinge acest obiectiv, „Biblionet” se concentrează pe patru componente principale ale programului: facilitarea accesului public la informaţie (prin înfiinţarea unei reţele de biblioteci cu calculatoare conectate la Internet cu acces public); pregătirea bibliotecarilor din bibliotecile publice (prin furnizarea de servicii şi cursuri de formare în utilizarea calculatorului); promovarea valorilor bibliotecilor pentru comunităţi (prin parteneriat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice şi asistenţă oferită bibliotecarilor în dezvoltarea şi organizarea de conţinut local, în beneficiul tuturor utilizatorilor bibliotecii); asigurarea sprijinului guvernamental (prin implicarea administraţiei în vederea adaptării politicilor publice). Site-ul Programului Biblionet: www.biblionet.ro

CENTRUL DE FORMARE

Centrul de formare în tehnologia informaţională şi administrarea bibliotecii a fost dotat în cadrul Programului Biblionet cu 11 laptop-uri, videoproiector, printer, scanner, router wireless şi funcţionează în sala “Nicolae Romanescu” a Bibiotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”. Doi bibliotecari de la Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman” au fost selectaţi şi instruiţi în cadrul Programului “Biblionet” pentru a susţine cursuri de tehnologia informaţională şi administrarea bibliotecii pentru colegii lor din judeţ.

Centrul de formare în tehnologia informaţională şi administrarea bibliotecii pregătit pentru primirea cursanţilor

10 iunie 2010: Inaugurarea Centrului de formare în tehnologia informaţională şi administrarea bibliotecii
În data de 10 iunie 2010 a avut loc inaugurarea Centrului de formare în tehnologia informaţională şi administrarea bibliotecii. La eveniment au participat Anca Poroineanu, reprezentant IREX, Lucian Dindirică – director al Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”, Cristinel Iovan – vicepreşedinte Consiliului Judeţean Dolj, primari ai localităţilor din judeţul Dolj, bibliotecari din localităţile selectate în programul Biblionet, precum şi reprezentanţi ai mass-medie locale.

În cadrul Centrului de formare au fost organizate cursuri pentru formarea unui număr de 30 de bibliotecari din bibliotecile publice ale judeţului Dolj: Filiaşi, Segarcea, Băileşti, Dăbuleni, Bechet, Gighera, Perişor, Gherceşti, Leu, Urzicuţa, Melineşti, Goicea, Giurgiţa, Bucovăţ, Maglavit, Călăraşi, Celaru, Braloştiţa, Cerăt, Pleniţa, precum şi Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”.

Seria 1: Cursuri de formare în tehnologia informaţională şi administrarea bibliotecii

Seria 3: Cursuri de formare în tehnologia informaţională şi administrarea bibliotecii

SERVICIUL CIP – CALCULATOARE CU INTERNET PENTRU PUBLIC

Un nou tip de serviciu pentru public a luat fiinţă la Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”: CIP – Calculatoare cu Internet pentru Public. Disponibil graţie derulării în cadrul instituţiei – ca şi în alte 20 de biblioteci municipale, orăşeneşti şi comunale din Dolj – a Programului „Biblionet – lumea în biblioteca mea”, acesta este oferit gratuit craiovenilor de orice vârstă, utilizatori sau nu ai celorlalte servicii ale Bibliotecii Judeţene. Ei au la dispoziţie, în Sala de lectură nr. 2, zece calculatoare conectate la Internet, plus softul necesar şi aparatura adiacentă: imprimantă, scanner, videoproiector şi ecran de proiecţie, valoarea totală a aparaturii fiind de peste 17.000 de dolari.

16 septembrie 2010: Inaugurarea Serviciului CIP la Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”
În data de 16 septembrie 2010 a avut loc deschiderea oficială a Serviciului CIP: “Calculatoare cu Internet pentru Public”. La deschiderea oficială a CIP au luat parte Scott Andersen – director adjunct al Programului „Biblionet”, Anamaria Gavril – reprezentant IREX România, instituţie parteneră în proiect, Alina Vanţu – coordonator regional de program, Daniela Tarniţă – preşedintele Comisiei de Cultură a Consiliului Judeţean Dolj, Lucian Dindirică – directorul Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristria Aman”, Nicoleta Traşcă – coordonatorul local al Programului “Biblionet”, reprezentanţi ai mass-mediei locale, reprezentanţi ai utilizatorilor bibliotecii şi alte persoane interesate de noul serviciu oferit de bibliotecă.
Cu acest prilej, Scott Andersen a povestit cum a luat fiinţă Programul Biblionet, care astăzi este implementat cu succes de numeroase ţări: «La început, Bill şi Melinda Gates au creat o organizaţie filantropică, în Seatle, devenită astăzi cea mai mare de acest fel din lume. Iniţial, a început să doneze computere în zonele sărace ale Statelor Unite, la bibliotecile mici din mediul rural. La un moment dat, preşedintele statului Chile a vizitat fundaţia şi a propus ca programul să fie implementat şi în acest stat. El poartă denumirea de Global Libraries şi se desfăşoară în zece ţări, în prezent România fiind marea lui vedetă…».
Scott Andersen a mai precizat că dintre cele aproximativ 3.000 de biblioteci publice din România circa 2.000 vor fi modernizate cu computere şi software prin intermediul Programului „Biblionet”. «Suntem conştienţi că, în urma crizei economice mondiale, România a fost afectată, cu tot cu biblioteci şi bibliotecari, prin tăierea de fonduri şi reducerea salariilor… 21 dintre acestea sunt din Dolj, către ele îndreptându-se până acum aparatură în valoare de 143.000 de dolari, la care se adaugă aproximativ 13.000 de dolari investiţi pentru instruirea bibliotecarilor.» De altfel, reprezentantul IREX România Anamaria Gavril a precizat că «Doljul este unul dintre cele mai active judeţe din România în cadrul Programului „Biblionet”».

BIBLIOTECILE LOCALE

Din aria de activitate a Compartimentului de Asistenţă Metodică şi Pregătire Profesională, formată din 94 biblioteci comunale, 2 biblioteci municipale şi 4 biblioteci orăşeneşti, au fost selectate pentru a participa la Programul Biblionet, bibliotecile din următoarele localităţi: Filiaşi, Segarcea, Băileşti, Dăbuleni, Bechet, Gighera, Perişor, Gherceşti, Leu, Urzicuţa, Melineşti, Goicea, Giurgiţa, Bucovăţ, Maglavit, Călăraşi, Celaru, Braloştiţa, Cerăt, Pleniţa.
Pentru bibliotecile publice din judeţul Dolj au fost donate, în cadrul Programului “Biblionet”, un număr de 90 de computere dotate cu căşti audio şi camere web, perifericele aferente pentru fiecare bibliotecă: imprimantă, scaner, videoproiector, router, plus software-ul aferent pentru funcţionarea acestora.
Bibliotecarele din bibliotecile doljene participante la proiectul “Biblionet” au fost instruite la Centrul de formare de la sediul Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman” în tehnologia informaţională şi administrarea bibliotecii, urmând ca în primăvara anului viitor să fie instruite în servicii noi de bibliotecă.

28 august 2010: Inaugurare CIP la Biblioteca Municipală “Petre Anghel” Băileşti
La inaugurarea serviciului CIP – Calculatoare cu Internet pentru Public de la Biblioteca Municipală “Petre Anghel” din data de 28 august 2010 au participat: primarul Costel Pistriţu, directorul Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman” Lucian Dindirică, coordonatorul judeţean al programului Biblionet Nicoleta Traşcă, coordonatorul regional IREX Alina Vanţu, şef serviciu Biblioteca Judeţeană Ramona Pau, precum şi oameni de cultură din comunitatea locală, scriitori, profesori şi utilizatori ai bibliotecii.
Alături de bibliotecarii Bibliotecii Municipale “Petre Anghel” din Băileşti: Janeta Vlad şi Constantin Micu care au realizat o frumoasă organizare a evenimentului, au fost colegii lor din judeţ: Alexandra Barbu şi Mirela Mirea – Biblioteca Segarcea, Gioroceanu Mirela – bibliotecar Comuna Giurgiţa, Rodica Paliu – Biblioteca Municipală Calafat, Petre Petrean – Biblioteca Comunală Urzicuţa.
Un grup de copii de la Gradiniţa nr. 9 “Amza Pellea”, au interpretat cu mult umor şi talent o mică scenetă şi au recitat poezii, sub directa îndrumare a doamnei educatoare Ioana Neacşu, o veche colaboratoare a bibliotecii.

01 septembrie 2010: Inaugurare CIP la Biblioteca Orăşenească “Anton Pann” Filiaşi

02 septembrie 2010: Inaugurare CIP la Biblioteca Comunală Maglavit
Biblioteca Judeţeană Alexandru şi Aristia Aman a participat joi, 2 septembrie 2010, ora 10,30, în cadrul Bibliotecii Comunale Maglavit, la inaugurarea Calculatoarelor cu Internet pentru Public (CIP), asigurate prin programul Biblionet.
Cu acest prilej au luat cuvântul: primarul comunei Maglavit, dl. Ion Dinu, care a adresat mulţumiri echipei din cadrul Bibliotecii Judeţene “Aman” pentru implicarea activă în implementarea Programului Biblionet în comunele doljene. De asemenea, dna Valentina Sandu, bibliotecar la Biblioteca Comunală Maglavit, a vorbit despre importanţa calculatoarelor şi a Internetului în viaţa comunităţii. Din partea Bibliotecii Judeţene Aman a participat dna Nicoleta Traşcă, coordonator judeţean Biblionet, care a insistat nu numai pe aspectul donaţiei de echipamente ci şi pe acela al formării bibliotecarilor în acest nou domeniu, al tehnologiei computerelor.

08 septembrie 2010: Inaugurare CIP la Biblioteca Comunală Celaru
La inaugurarea CIP de la Biblioteca Comunală Celaru au participat: dl. Celareanu Stelian – primar si dl. Stroe – viceprimar, Nicolata Traşcă – coordonator judeţean Biblionet şi coordonatorul regional IREX Alina Vanţu, bibliotecar Marioara Oprea. După discursul de inaugurare al oficialităţilor locale şi al invitaţilor, a avut loc un program artistic susţinut de grupul folcloric “Brâuleţul” condus de Ilie Bartos, profesor-rapsod şi director al Caminului Cultural din comună.

09 septembrie 2010: Inaugurare CIP la Biblioteca Comunală Gighera
La inaugurarea CIP de la Biblioteca Comunală Gighera au participat: Ion Dăbuleanu – primar, Nicoleta Traşcă – coordonator judeţean Biblionet şi alţi invitaţi ai instituţiilor publice locale. Tineri din localitate au prezentat un program artistic de cântece şi dansuri populare, bibliotecara Dorina Dăbuleanu fiind şi coregrafa Formaţiei de dansuri.

10 septembrie 2010: Inaugurare CIP la Biblioteca Comunală Bucovăţ
În ziua de 10 septembrie, ora 10.00, Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman” a inaugurat CIP-ul (Calculatoare cu Internet pentru Public) din cadrul Bibliotecii Comunale Bucovăţ.
Deschiderea oficială a fost făcută de Vasile Constantin, primarul comunei şi Lucian Dindirică, director al Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”.
La acest eveniment deosebit de important pentru comunitatea locală au mai participat: Nicoleta Traşcă – coordonator judeţean Biblionet, Alina Vanțu -coordonator regional IREX , Popa Constantin – primarul comunei Terpeziţa, Nicu Tabacu – primarul comunei Vârvoru de Jos, cadre didactice, elevi şi membri ai comunităţii.
Bibliotecara Alisa Badea în colaborare cu cadrele didactice din localitate au organizat cu această ocazie un program artistic susţinut de copiii din localitate, utilizatori ai bibliotecii.

14 septembrie 2010: Inaugurare CIP la Biblioteca Comunală Melineşti
Marţi, 14 septembrie 2010, ora 11.00, a avut loc Inaugurarea CIP (Calculatoare cu Internet pentru Public) la Biblioteca Comunală Melineşti.
Manifestarea de la s-a desfăşurat în prezenţa d-nei primar Ana Ceană, d-lui Lucian Dindirică – directorul Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”, d-nei Nicoleta Traşcă – coordonator judeţean Biblionet, d-nei bibliotecare Cristina Avram, reprezentanţi ai Consiliului Local, cadre didactice şi nu în ultimul rând utilizatori ai bibliotecii.

16 septembrie 2010: Inaugurare CIP la Biblioteca Orăşenească “Mircea Radina” Segarcea
Miercuri, 16 septembrie 2010, la Biblioteca “Mircea Radina” din Segarcea, a fost inaugurat serviciul Calculatoare cu Internet pentru Public, graţie Proiectulului “Biblionet – lumea in biblioteca mea”, program finanţat de Fundaţia “Bill şi Melinda Gates” şi gestionat, în ţară, de Fundaţia IREX România în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor din Bibliotecilor Publice din România.
La eveniment au participat, din partea Fundaţiei IREX Romania, d-l Scott Andersen – director adjunct, d-na Anamaria Gavril şi Alina Vanţu , din partea Bibliotecii Judetene „Alexandru si Aristia Aman” Dolj, d-l Lucian Dindirică – directorul institutiei si d-na Nicoleta Traşcă – coordonator judetean al programului. Alături de primarul localităţii, ing. Nicolae Popa, au fost prezenţi şi alţi reprezentanţi ai autoritaţilor locale, precum şi un număr 34 de membrii ai comunitaţi locale. La eveniment au mai participat ca invitaţi şi primarii localităţilor Urzicuţa şi Goicea şi bibliotecarele din localităţile Cerăt, Giurgiţa, Urzicuţa şi Goicea.
Bibliotecarii Bibliotecii Orăşeneşti “Mircea Radina” din Segarcea: Alexandra Barbu şi Mirela Mirea au organizat evenimentul inaugural mobilizând cu mult timp înainte voluntari, colaboratori şi utilizatori ai bibliotecii. Anterior inaugurări, membrii Cercului de voluntarit „Prietenii bibliotecii” au desfăşurat o amplă şi intensivă campanie de promovare a noului serviciu al bibliotecii şi a Programului Biblionet, distribuind pliante, scrisori flyer şi trimiţând peste un numar de 200 e-mail-uri către potenţiali utilizatori ai serviciului. Campania de promovare s-a realizat cu sprijinul Firmei de publicitate „Atelierul de cuvinte” .
După festivitatea de tăiere a panglicii inaugurale, a urmat un program artistic susţinut de către membrii Ansamblului „Segărceanca” iar d-şoara Cătălina Dobre – preşedinta Cercului de voluntariat a prezentat pagina web a bibliotecii si blogul acesteia.
Încă de la inaugurare, colectivul bibliotecii şi-a propus sa organizeze în cadrul centrului activităţi menite să duca la educarea utilizatorului de Internet. În acest sens, au fost invitaţi voluntarii de la Organizatia „Salvaţi Copiii” care au distribuit pliante si scrisori flyer, materiale realizate in cadrul Campaniei „@sigur.info”.
Deschiderea în cadrul bibliotecii a noului serviciu CIP – Calculatoare cu Internet pentru Public, este în viaţa bibliotecii cel mai important eveniment din ultimii 30 de ani.

23 septembrie 2010: Inaugurare CIP la Biblioteca Comunală Gherceşti
La eveniment au participat Nolică Păpăroiu – primarul localitaţii, Lucian Dindirică – directorul Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman” , Nicoleta Traşcă – coordonator Biblionet, bibliotecar Dorina Ghidarcea, consilieri locali, cadre didactice, elevi şi membri ai comunităţii.

24 septembrie 2010: Inaugurare CIP la Biblioteca Comunală Leu
La eveniment au participat Drăgoi Antonie – primarul localităţii , Nicoleta Traşcă – coordonator Biblionet, bibliotecar Nuţica Păunescu, consilieri locali, cadre didactice, elevi şi membri ai comunităţii.

29 septembrie 2010: Inaugurare CIP la Biblioteca Comunală Urzicuţa
În ziua de 29 septembrie, ora 12.00, Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman” a participat la inaugurarea Calculatoarelor cu Internet pentru Public (CIP) din cadrul Bibliotecii Comunale Urzicuţa, un proiect realizat cu sprijinul fundaţiei IREX. La inaugurare a participat dl. primar Florea Grigorescu, coordonatorul judetean al programului Biblionet, oameni de cultură şi ai societăţii civile.
Dl. bibliotecar Petre Petrean a coordonat o frumoasă inaugurare, la care au participat numeroşi invitaţi şi membri ai comunităţii locale. Cu ocazia inaugurării, a fost prezentat un moment poetic şi muzical, susţinut la chitară de Marin Ica.

30 septembrie 2010: Inaugurare CIP la Biblioteca Comunală Braloştiţa
În ziua de 30 septembrie 2010 a avut inaugurarea Calculatoarelor cu Internet pentru Public la Biblioteca Comunală din Braloştiţa. Au participat: primar Dumitru Amza, coordonatorul judeţean Biblionet Nicoleta Traşcă, bibliotecar Livia Popescu, director Biblioteca Filiaşi Dorina Bralostiteanu, membri ai comunităţii locale.

07 octombrie 2010: Inaugurare CIP la Biblioteca Comunală Dăbuleni
În data de 7 octombrie 2010, Biblioteca Orăşenească Dăbuleni, bibliotecar Mihaela Budeancă, a sărbatorit venirea programului Biblionet în oraş. Cetăţeni ai oraşului şi autorităţi publice importante: primarul, domnul Nicolae Dragoi, doamna Nicolata Traşcă – coordonator judeţean Biblionet, consilieri locali, cadre didactice din localitate, consiliu stiintific format cadre didactice, 9 membri, condus de presedintele prof. Iulian Ciuciuc care a prezentat un scurt program artistic.

11 octombrie 2010: Inaugurare CIP la Biblioteca Comunală Giurgiţa
În data de 12 octombrie 2010, Biblioteca Comunală Giurgiţa a inaugurat, în cadrul programului Biblionet, Calculataorele cu Internet pentru Public. Au participat: primar Valentin Mitrică, coordonator judeţean Biblionet Nicoleta Traşcă, bibliotecar Mirela Gioroceanu. Alături de oficialităţile locale au participat investitori din Lituania şi Italia. A fost prezentat un frumos program de cântece şi dansuri româneşti şi tigăneşti la care a asistat un numeros public.

14 octombrie 2010: Inaugurare CIP la Biblioteca Comunală Cerăt
În data de 14 octombrie 2010, Biblioteca Comunală Cerăt a inaugurat, în cadrul programului Biblionet, Calculataorele cu Internet pentru Public. Au participat: primar Traian Marinescu, coordonator judeţean Biblionet Nicoleta Traşcă, bibliotecar Adelina Constantinescu alături de membri ai comunităţii locale. Cu ocazia inaugurării a fost prezentat un program de dansuri şi cântece populare.

Inaugurare CIP la Biblioteca Comunală Perişor
În data de 26 octombrie 2010 a avut loc lansarea oficială a Calculatoarelor cu Internet pentru Public la Biblioteca din comuna Perişor, serviciu înfiinţat în cadrul Programului Naţional Biblionet.
La eveniment au participat doamna primar Mariana Chipirlin, coordonatorul regional IREX Alina Vanţu, reprezentantul Bibliotecii Judetene “Alexandru & Aristia Aman” din Craiova Vasilica Anghel – trainer în cadrul Programului Biblionet pentru judeţul Dolj, d-na bibliotecară Simona Florica, profesori ai Şcolii Generale cu clasele I-VIII din localitate, utilizatori ai bibliotecii precum şi alte persoane din comunitate interesate de noul serviciu oferit de bibliotecă.
Oaspeţii au fost întâmpinaţi de către echipa locală a comunei Perişor cu multă caldură, cu pâine şi sare.
Evenimentul a debutat cu tăierea panglicii inaugurale, după care au luat cuvântul doamna primar a comunei Perişor, coordonatorul regional IREX si reprezentantul Bibliotecii Judetene “Alexandru & Arisita Aman”. După cuvântul introductiv ţinut de oficialităţile locale şi de invitaţi, evenimentul a continuat cu un spectacol artistic, susţinut de elevii clasei a IV-a ai Şcolii Generale din localitate. Micuţii au prezentat mai multe scenete, iar unul dintre aceştia a delectat publicul cântand la orgă cântece din folclorul românesc.

Inaugurare CIP la Biblioteca Comunală Pleniţa
În data de 27 octombrie 2010 a avut loc lansarea oficială a Calculatoarelor cu Internet pentru Public la Biblioteca din comuna Pleniţa, serviciu înfiinţat în cadrul Programului Naţional Biblionet.
La eveniment au participat domnul primar Mihai Calafeteanu, coordonatorul regional IREX Alina Vanţu, reprezentantul Bibliotecii Judeţene “Alexandru & Aristia Aman” din Craiova Vasilica Anghel – trainer în cadrul Programului Biblionet pentru judeţul Dolj, d-na bibliotecară Anişoara Niţipir, colaboratori şi utilizatori ai bibliotecii precum şi alte persoane din comunitate interesate de noul serviciu oferit de bibliotecă.
Gazdele au primit invitaţii, în mod tradiţional, cu pâine şi sare. Panglica inaugurală a evenimentului a fost tăiată de dl. primar Mihai Calafeteanu şi de Alina Vanţu coordonatorul regional IREX.