Bibliografie Bacalaureat

Această secțiune face parte din proiectul implementat de Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman”- „Citim împreună. Rămânem împreună. Stăm acasă.”
Urmăriți-ne și pe facebook: www.facebook.com/biblioteca.aman/


Aici puteți găsi bibliografia destinată susținerii Bacalaureatului, oferită spre consultare pe siteul nostru. Fără complicații și formalități inutile, liceenii aflați în ani terminali se vor bucura de posibilitatea consultării online a tuturor cărților și volumelor necesare în perspectiva pregătirii examenului de bacalaureat. Inițiativa se înscrie în rândul proiectelor exclusiv online pe care Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” le propune de-a lungul perioadei pe care o traversăm.


LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


Limba și literatura română : ghid complet pentru Bacalaureat


Poezii de studiat:


1. Poezia romantică

 • Luceafărul de Mihai Eminescu (comentariu, rezumat, tema și viziunea despre lume, figuri de stil, particularități ale textului poetic, condiția omului de geniu, metamorfozele luceafărului, etc.)
 • Floare albastră: poezie romantică de Mihai Eminescu (comentariu, rezumat, tema și viziunea despre lume, apartenența la romantism)

2. Poezia simbolistă

 • Plumb de George Bacovia (comentariu, tema și viziunea despre lume, particularitățile textului poetic, artă poetică, încadrare în simbolism, cromatica bacoviană)
 • Lacustră de George Bacovia(comentariu, tema și viziunea despre lume, elemente de compoziție, particularitățile textului poetic)

3. Poezia modernistă și expresionistă

 • Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de Lucian Blaga (comentariu, tema și viziunea despre lume, elemente de compoziție și limbaj, artă poetică filosofică modernă, particularități ale textului poetic)

4. Poezia modernistă

 • Flori de mucigai de Tudor Arghezi (comentariu, comentariu pe strofe, tema și viziunea despre lume, text poetic modern, estetica urâtului, artă poetică)
 • Testament  de Tudor Arghezi(comentariu, tema și viziunea despre lume, figuri de stil, artă poetică modernă, încadrare în modernism, particularități ale textului poetic modern)
 • Riga Crypto și lapona Enigel de Ion Barbu (comentariu, rezumat, tema și viziunea despre lume, particularități ale textului modernist, artă poetică)

5. Poezia neomodernistă

 • Leoaică tânără, iubirea… de Nichita Stănescu(comentariu, tema și viziunea despre lume, elemente de compoziție, particularitățile poeziei neomoderniste și ale textului poetic)

6. Poezia tradiționalistă

 • Aci sosi de vremuri de Ion Pillat (tema și viziunea despre lume, comentariu pe strofe, eseu, text poetic tradiționalist, fișă de lectură)
 • În Grădina Ghetsemani de Vasile Voiculescu (tema și viziunea despre lume, comentariu, apartenența la tradiționalism)

Texte narative:


 •  O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale : comedie (comentariu, rezumat, tema și viziunea despre lume, particularități de construcție, relația dintre două personaje, modul în care se reflectă o temă, particularități ale comicului de situație, caracterizarea personajelor: Ștefan Tipătescu, Zoe Trahanache, Farfuridi, Ghiță Pristanda, Nae Cațavencu și Agamemnon Dandanache, momentele și construcția subiectului, fișă de lectură, componente de structură și limbaj, particularitățile textului dramatic)
 • Moara cu noroc de Ioan Slavici: nuvelă psihologică, realistă (comentariu, rezumat, momentele subiectului, tema și viziunea despre lume, particularități de construcție, relația dintre două personaje, modul în care se reflectă o temă, particularitățile unei nuvele, caracterizarea lui Ghiță, caracterizarea lui Lică Sămădăul, perspectiva narativă, fișă de lectură)
 • Baltagul de Mihail Sadoveanu: roman tradițional și obiectiv (comentariu, rezumat, momentele subiectului, argumentare roman, tema și viziunea despre lume, particularități de construcție ale unui personaj, relația dintre două personaje, particularități ale romanului realist interbelic, perspectiva narativă, caracterizarea Vitoriei Lipan și a lui Nechifor Lipan, fișă de lectură)
 • Ion de Liviu Rebreanu: roman realist-obiectiv, tradițional (comentariu, rezumat, momentele subiectului, tema și viziunea despre lume, particularități de construcție ale unui personaj, modul în care se reflectă o temă, particularități ale romanului interbelic, caracterizarea lui Ion, caracterizarea Anei, Floricăi, Vasile Baciu, George Bulbuc sau Titu Herdelea)
 • Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu: roman modern, citadin, subiectiv, psihologic, roman al experienței (Comentariu, tema și viziunea despre lume, particularitățile romanului, Caracterizarea lui Ștefan Gheorghidiu și a Elei, momentele subiectului, roman aparținând perioadei interbelice, etc)
 • Patul lui Procust de Camil Petrescu: roman modern, citadin (Comentariu, eseu, rezumat, tema și viziunea despre lume, particularitățile romanului, etc)
 • Enigma Otiliei: roman de tip balzacian, bildungsroman, tradițional, citadin, obiectiv (comentariu, rezumat, tema și viziunea despre lume, particularități de construcție ale unui personaj, relația dintre două personaje, momentele subiectului, perspectiva narativă, caracterizarea personajului principal, condiția femeii, construcția personajelor realiste, trăsături ale romanului, elemente de structură, compoziție și limbaj)
 • Moromeții Vol 1 și Vol 2.: roman traditional, obiectiv, realist (tema și viziunea despre lume, modul în care se reclectă o temă, particularitățile romanului postbelic, caracterizare Ilie Moromente, Catrina sau Niculae Moromete, momentele subiectului, condiția țăranului etc)
 • Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă: basm (tema și viziunea despre lume, particularitățile basmului cult, caracterizarea personajelor, demonstrație basm)
 • Iona: parabolă dramatică (particularități ale unei drame postbelice, tema și viziunea despre lume, particularități ale textului dramatic, construcția subiectului, etc)
 • Alexandru Lăpușneanul de Costache Negruzzi: nuvelă istorică aparținând perioadei pașoptiste (comentariu, tema și viziunea despre lume, caracterizarea personajului principal, particularitățile nuvelei)
 • Zmeura de câmpie de Mircea Nedelciu: roman postmodern, scris după 1980 - doar pentru profilul uman
 • Femeia în roșu de Adriana Babeți, Mircea Mihăieș și Mircea Nedelciu: roman postbelic, postmodernist, realist, scris după 1980 – doar pentru profilul uman

Pentru Bacalaureat este obligatoriu și studiul următoarelor texte:

 • Despre criticismul maiorescian
 • Eseu Titu Maiorescu: Junimea și Convorbiri literare
 • Despre modernismul lovinescian

Important! Chiar dacă Mircea Eliade, Ion Pillat, Costache Negruzzi și Vasile Voiculescu nu se numără printre autorii canonici, operele acestora sunt incluse în programa pentru examenul de Bacalaureat.

Nu uita! Programa pentru Limba și literatura română pentru examenul de Bacalaureat prevede câteva mici diferențe între profilul uman și profilul real, iar acestea se remarcă, în principal, la cel de-al treilea subiect. Mai exact, unele teme care sunt considerate obligatorii pentru elevii de la profilul uman, nu sunt prevăzute pentru a fi studiate și de elevii de la profilul real.

Așadar, conform programei, temele suplimentare pe care le vor studia elevii de la profilul uman sunt:

 • fundamente ale culturii române (originile şi evoluţia limbii române)
 • perioada veche (formarea conştiinţei istorice)
 • perioada modernă:

a. secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (România, între Occident şi Orient)
b. curente culturale/ literare în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (prelungiri ale romantismului şi clasicismului)
c. perioada postbelică (tipuri de roman în perioada postbelică, un roman scris între 1960-1980, un roman scris după 1980)

 • curente culturale/ literare româneşti în context european
 • printre speciile dramatice pe care trebuie să le studieze elevii de la profilul uman este inclusă și drama, nu doar comedia, cum este în cazul profilului real

Bacalaureat 2020 : limba și literatura română : învață singur! : teme de lucru pentru Bacalaureat


MATEMATICĂ


Bacalaureat 2020 : matematică – M-științele naturii, M_tehnologic : teme recapitulative : 40 de teste, după modelul M.E.N. : (10 teste fără soluții)

Bacalaureat 2020 : matematică – M-mate-info : teme recapitulative : 60 de teste, după modelul M.E.N. : breviar teoretic

Matematică M2 pentru Bacalaureat

Matematică M2 : subiecte rezolvate : BAC 2020

Matematică pentru Bacalaureat M1